Kommunförbundet fördjupar samarbetet med DigiOne, ett projekt där man arbetar med att bygga upp ett digitalt ekosystem inom undervisning och fostran.

Syftet är att underlätta mellankommunal verksamhet. Genom finansiering från Kommunförbundet säkerställs att alla kommuner har möjlighet att utnyttja plattformen.

Meningen är att tillsammans främjaroch utveckla verksamheten inom undervisning och fostran ur hela Finlands synvinkel, heter det i ett pressmeddelande.

Kommunförbundet gick redan tidigare med i DigiOne – nu ska de gemensamma krafterna öka.

DigiOne-plattformen samlar alla tjänster som gäller ordnande av utbildning: allt från samarbete mellan hem och skola till planering av skol- och arbetsscheman, administration och planering av undervisningen.

Vad mera är DigiOne? Läs mera här.

DigiOne, Kommunernas Tiera och Kommunförbundet samarbetar för att alla intresserade kommuner ska kunna ta i bruk tjänsten stegvis från och med 2023, då ansvaret för vidareutveckling och underhåll av plattformen övergår till Kommunernas Tiera. 

– Med ekonomiska satsning vill vi säkerställa att alla kommuner har möjlighet att ansluta sig även efter projekttidens slut 2023, säger Terhi Päivärinta, direktör för enheten för välfärd och bildning på Kommunförbundet.

I praktiken innebär samarbetet mellan DigiOne och Kommunförbundet att Kommunförbundet kommer att ha en representant i DigiOnes styrgrupp och i andra centrala arbetsgrupper inom projektet.

– Vårt mål är att DigiOne ska utvidgas och bli en nationell tjänst. Det allt tätare samarbetet med Kommunförbundet stöder starkt detta mål, säger Ilkka Kalo som är ordförande för DigiOnes styrgrupp.

I utvecklingen av DigiOne deltar för närvarande sju kommuner, i vilka tjänsten pilottestas. Projektkommunerna Esbo, Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda har arbetar för att utvidga DigiOne och stödja nya kommuner i att införa tjänsten.