Bland annat bibliotekstjänsterna, avfallshanteringen och återvinningen får goda betyg.

Kommuninvånarna är fortfarande rekordnöjda med den kommunala servicen, framgår av Kommunförbundets enkät som besvarades av närmare 11 000 finländare. Den allmänna servicetillfredsställelsen är på samma nivå som 2017.

– Tidigare enkäter visar att tillfredsställelsen är störst bland de kommuninvånare som själva använt en viss kommunal service. De kommuninvånare som bedömt enskilda kommunala tjänster enbart utgående från sina föreställningar är mer kritiska, säger Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

I invånarenkäten bedömdes servicen och tjänsternas tillgänglighet. Mest nöjda är kommuninvånarna med bibliotekstjänsterna, avfallshanteringen, återvinningen, hälsocentralernas service samt idrotts- och motionstjänsterna.

Också tandvården, kommunaltekniken, kulturtjänsterna samt grönområdena och renhållningen fick goda vitsord.

Kommuninvånarna var minst nöjda med missbrukarvården, hemservicen för barnfamiljer och barnskyddstjänsterna.

Skillnader i antalet serviceanvändare

Merparten av kommuninvånarna har använt sig av återvinningstjänster och avfallshantering.

Tre av fyra uppgiftslämnare har anlitat en läkarstations läkare och två av tre har använt en sjukskötares eller hälsovårdares mottagningstjänster.

Mer än hälften har också använt bibliotekstjänster och tandvård.

De mest använda kommunala tjänsterna är i regel desamma i kommuner av olika storlek och för kommuninvånare i olika åldrar. Kollektivtrafiktjänsterna är de mest använda kommunala tjänsterna i städer med över 100 000 invånare och i åldersgruppen 18–29-åringar.

Gott betyg för servicetillgängligheten

För samtliga kommunala tjänster anses tillgången till service och tjänsternas tillgänglighet vara god snarare än dålig. Bäst var tillgängligheten inom bibliotekstjänsterna, avfallshanteringen och återvinningen.

Över hälften av uppgiftslämnarna anser också att sjukskötarnas eller hälsovårdarnas mottagning och idrotts- och motionstjänsterna är mycket tillgängliga.

När det gäller den kommunala servicen är kommuninvånarnas individuella egenskaper, särskilt ålder och yrkesställning, en förklaring till variationen i hur nöjda de är med servicen.

Nöjdast med tjänsterna är personer över 70 år, personer som vårdar barn eller anhöriga, personer som har bott kortare tid än ett år i kommunen i fråga, kvinnor, personer som står utanför arbetslivet, personer som bor i kommuncentrum, lågutbildade och svenskspråkiga.

Kommunförbundets vice vd Timo Reina säger att resultaten från kommuninvånarnas bedömning av servicen är viktiga också för utvärderingen och utvecklandet av kommunernas verksamhet.

Fakta

  • Enkätundersökningen genomfördes som en del av Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025.
  • Sammanlagt 43 kommuner runt om i landet medverkade.
  • De medverkande kommunerna var Asikkala, Askola, Birkala, Enare, Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Juuka, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimito, Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo, Liperi, Nivala, Nådendal, Oulainen, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi,  Raseborg, Rautalampi, Reso, S:t Michel, Salo, Sibbo, Säkylä, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vanda, Villmanstrand, Virdois, Vörå och Åbo.