Grankullaborna är de invånare som är mest nöjda med sin hemort, enligt en färsk undersökning.

Forskningsinstitutet EPSI Ratings undersökning av hur nöjda finländarna är med sin hemort placerar Grankulla högst upp. Staden har också tidigare klarat sig bra i undersökningen, skriver Grankulla på sin webb.

EPSI Rating undersöker varje år nöjdheten bland kommuninvånarna. Skalan är från 0 till 100. Grankulla fick 86 poäng.

Grankullaborna är mycket nöjda med hälsovården, och samtliga åldersgrupper delar den uppfattningen, skriver staden.

Annat som får beröm är skolorna och kultur- och fritidstjänsterna. Däremot så anses byggandet av höghus förfula staden.

Här är EPSI:s topp-15-lista: