Cykeln som anställningsförmån ökar cyklandet och minskar endast lite kollektivt åkande, visar Cykelförbundets enkät.

De som har cykeln som förmån skaffar ofta en elcykel som man sedan trampar året runt.

– Cykelförmånen ser ut att vara här för gott, något som ersätter bilen och är ett smart sätt att öka motionerandet och få ned trafikens utsläpp. Många har minskat på bilkörandet särskilt den snöfria årstiden. Förändringen är markant, säger Cykelförbundets verksamhetsledare Matti Koistinen.

1 395 personer deltog i Cykelförbundets enkät. Resultaten visar att de som köpt cykel, med eller utan el-assistans, också åker flitigt. Någon större inverkan på att åka kollektivt eller promenera har detta inte haft, enligt undersökningen.

Läs mera: Allt fler kommuner vaknar upp till cykel som tjänsteförmån

Cykelförmånen är skattefri upp till 1 200 euro om året. Dess värde upp till 1 200 euro inräknas i det sammanlagda skattefria maximibeloppet på 3 400 euro av personalbiljetten och cykelförmånen. Enligt skatteförvaltningen utnyttjas möjligheten av 38 000 inkomsttagare.

– Särskilt elcyklar är pop och vår enkät visar att elcykeln i många fall ersätter bilen.