Drygt ett och ett halvt år efter att staten beslöt om en 1 200 euros skatteförmån erbjuder allt fler arbetsgivare sina anställda tjänstecyklar – också kommunerna verkar nu ha vaknat upp till den hälsosamma och miljövänliga trenden att ta sig till och från jobbet. 

Enligt en av Finlands bästa sakkunniga, Cykelförbundets verksamhetsledare Matti Koistinen, skaffas det i år tjänstecyklar som aldrig förr. 

– I detta nu erbjuder över 5 000 arbetsgivare personalförmånen och över 25 000 arbetstagare använder sig av den, säger han. Det här är dubbelt fler än i mars då siffran var 14 000 så ökningen går verkligen med fart. Jag tror siffran kan stabilisera sig kring 100 000 inom de närmaste åren.

I vilken utsträckning tjänstecyklar används i framtiden beror enligt Koistinen på flera faktorer som är svåra att förutspå. Hur lår miljömedvetenheten ut?  Vilken är inflationens takt är i förhållande till förmånens storlek? Vill de anställda ha en eller fler cyklar när den första har dragits av lönen i 2-3 år?  Vilket är antalet arbetsgivare och hur många anställda har de som utnyttjar förmånen ? Kommer välfärdsområdenas hundratals tusen anställda exempelvis att få en möjlighet till tjänstecykel? 

– Elkostnaden är marginell vid laddningen av själva cykeln och man rullar lätt fram ca 100 kilometer för 10 cent. Därför är elpriset inte en avgörande faktor, konstaterar Koistinen. Däremot söker folk säkert alternativ till bilen om den allmänna inflationen är hög och bensinpriset skjuter i höjden. 

2 000 euro är en rimlig summa

Cykelförbundets verksamhetsledare Matti Koistinen säger att cykeln hjälper oss att må bättre. – Vi sitter så mycket nuförtiden att alla sätt som får folk att röra på sig är välkomna – då sparar vi helt säkert på sjukvårdskostnaderna i framtiden.

Koistinen förutspår att frågan om storleken för tjänstecykelförmånen har en stor betydelse när både arbetsgivare och anställda överväger hur vettigt det är att gå in för den. 

Den nuvarande summan på 1 200 euro räcker inte långt ifall en familj vill skaffa en lådcykel för att ersätta bilen, funderar Koistinen och tycker att 2 000 euro är en summa som kunde fungera några år framöver. 

– Då skulle också familjer ha möjlighet till specialcyklar. Mänskor vill ha många alternativ och få välja själva.

Det finns ingen direkt statistik men Koistinen säger att redan nu cyklar många längre vägar än tidigare till jobbet och att ca 60– 70 procent av alla cyklar som köps är el-cyklar. 

– Cykeln hjälper oss att må bättre. Vi sitter så mycket nuförtiden att alla sätt som får folk att röra på sig är välkomna – då sparar vi helt säkert på sjukvårdskostnaderna i framtiden, konstaterar Cykelförbundets verksamhetsledare.

Kommunerna på efterkälken

Vilka är då de arbetsgivare som erbjuder tjänstecyklar idag?  Det är främst arbetsgivare som vill vara konkurrenskraftiga på arbetskraftsmarknaden och locka till sig personal med många olika förmåner. Och arbetsgivare som är hälso- och miljömedvetna.

–  Teknologiföretagen var först ute och sedan kom övriga större arbetsgivare. Den offentliga förvaltningen är trög med tjänstecykelförmånen men antagligen bara för att det ligger i organisationsformens natur, funderar Koistinen.

Då cykelförbundet ordnade ett webinarium i fjol hade man svårt att hitta representanter för kommuner som hade till uppgift att sköta cykelärenden.

–  Men en kommun minns jag: Konnevesi! Kolla med dem, de är föregångare.

 Konnevesi föregångare

Konnevesi kommundirektör Mika Pasanen skaffade själv en tjänstecykel nyligen. – Mina första erfarenheter är positiva. Jag ler när jag sitter i sadeln och lätt tar mig uppför branta backar på min el-cykel, så nöjd är jag.

En koll visar att inga stora städer i Finland ännu utnyttjar cykel som tjänsteförmånen, trots att Uleåborg snart inleder ett försök och också exempelvis Åbo har ett försök på agendan efter att ärendet togs upp i fullmäktige i maj.

 Men det visar sig att lilla Konnevesi med 2573 invånare i den östra delen av mellersta Finland gick in för tjänstecyklar redan för ett drygt år sedan. 

–  För oss är det en viktig personalförmån och en faktor i rekryteringen av anställda, berättar kommundirektör Mika Pasanen

På senare år har företag som erbjuder tjänstecyklar vuxit upp som svampar efter regn, vilket är positivt. Det finns ett stort utbud att överväga. Pasanen säger att Konnevesi valde GoByBike efter konkurrensutsättning och är nöjd. 

–  Servicen fungerar och arbetstagaren kan välja cykel enligt smak och tycke både affärer i Finland och på nätet utomlands, säger Pasanen.

Uleåborgs satsning på tjänstecyklar gör staden till en föregångare bland stora städer.

 Uleåborg är redo

Av de stora städerna har Uleåborgs stad med 11 500 anställda velat vara i framkanten och har för avsikt att ännu i september eller senast i oktober börja använda sig av tjänstecyklar som en bestående förmån. Förmånen ses som en miljögärning men beredningen har tagit sin tid.

–  Förmånen är ju ny så det har tagit oss en stund att reda ut fungerande system, säger Nina Ylitalo som är sakkunnig för arbetsvälmående vid Uleåborgs stad.

 Uleåborg mottog i år ett certifikat som Finlands aktivaste arbetsplats för välskött motion för personalen. 

–  Vi är en riktig cykelstad och all motion är till nytta och glädje, konstaterar Ylitalo. Många av oss har ganska lång arbetsväg och en el-cykel är ett bra incitament att lämna bilen hemma. Vårt personalprogram siktar på välmående arbetstagare som tar ansvar för sig själva.

Ylitalo berättar att en intern kartläggning i början av 2021visad att många tände på idén att cykla till och från jobbet.  

–  Men det är förstås omöjligt att se hur försöket utfaller i praktiken. Vem och hur många vill verkligen gå in för en tjänstecykel får vi snart se, funderar hon.

Uleåborgs image är den cykelvänliga staden med många nya cykelleder som byggts under de senaste 2–3 åren. Staden hade ett färdigt avtal med företaget 3StepIT som skötte leasingen och finansieringen för tjänstecyklarna. Cykelleverantörerna konkurrensutsattes via Monetra och fem affärer i Uleåborg valdes som som samarbetspartners. 

– Det här var ett smidigt och förmånligt tillvägagångssätt, säger Nina Ylitalo som är glad för det nya försöket. 

Hon påminner om att Uleåborgs tjänsteförmån inte omfattar de 5 000 anställda som i januari övergår till välfärdsområdena.

Marjo Kuosa är ledande sakkunnig för arbetsgivarpolitik vid Stadskansliets personalavdelning. Hon ansvarar också för belöningar. – Med de här förmånerna vill vi uppmuntra folk till vardagsmotion på ett sätt som är skonsamt för naturen.

Helsingfors har andra cykelförmåner 

Av de stora städerna har Helsingfors stad inga planer på att gå in för tjänstecyklar utan har sedan 2016 stött köp av cykel som används mellan hemmet och jobbet med maximalt 320 euro. Personen ska ha ett arbetsavtal minst ett år framöver och minst 14 timmars arbetstid i veckan, för lärare ska arbetstiden vara minimi 10 timmar.

Stödet har varit ett alternativ till arbetstagarens personalförmån i form av en biljett för kollektivtrafiken och en cykel får man köpa vart sjunde år i vilken affär som helst, även begagnad.

Sedan 2019 har man dessutom erbjudit alla som jobbar för staden i minst en månad stadscyklarnas säsongavgift som personalförmån. 

– Med de här förmånerna vill vi uppmuntra folk till vardagsmotion på ett sätt som är skonsamt för naturen, säger ledande sakkunnig för arbetsgivarpolitik Marjo Kuosa vid stadskansliets personalavdelning. 

Mellan 1.1.2019 och 30.9.2020 använde sig 439 av stadens anställda av penningförmånen och köpte en cykel oh 1 576 susade fram på en stadscykel. För närvarande finns det ingen senare statistik och därför går det inte att säga ifall coronapandemin påverkade cykelförmånerna eller ej.

Penningförmån uppmuntrade

Teppo Pasanen jobbar för Helsingfors stad och cyklar de sex kilometer han har till jobbet året om. – Jag gör det för att det är lätt, snabbt och mödolöst. Dessutom får jag motion.

Helsingforsanställda ingenjören Teppo Pasanen har använt sig av Helsingfors stads penningförmån på 320 euro för att köpa en ny cykel.

– Förmånen fungerade närmast som uppmuntran till det nya köpet, säger han.

Dessutom använder Pasanen stadens stadscyklar både på jobbet och under fritiden. 

Om Helsingfors stad skulle ha tjänstecyklar kunde Pasanen tänka sig att skaffa sig en elcykel eller fraktcykel. Han skulle vara särskilt intresserad av förmånen om den skulle omfatta service. 

Just nu tycker han ändå att han har en ”bra cykelsituation” och inte direkt behöver en tjänstecykelförmån. 

Teppo Pasanen bor i Åggelby och har ca 6 kilometer till arbetsplatsen i Fiskehamnen i Helsingfors. Han tar cykeln till jobbet sommar som vinter. På sommaren ofta på en gammal Jopo men också på en nyare gravel-cykel. På vintern på en gammal hybrid med vinterdäck. 

När det regnar klär han sig i uteskor och regnställ, byxorna är rymliga och går lätt att sätta på jeans. På fritiden cyklar Pasanen till hobbyerna såsom till de egna fotbollsspelen eller till Tölö för att se på HJK:s matcher. På veckosluten gör han ofta 1–2 kilometers cykelturer i Centralparken eller längsmed Vanda å.  Också butiksresorna går behändigt med cykel.  För längre resor åker han också kollektivt eller med bil.

Vad är en tjänstecykel?

  • En tjänstecykel är en skattefri naturaförmån upp till 1 200 euro / år.
  • Arbetsgivarens tjänsteförmån efter prövning, kan jämföras med tjänstebil eller -telefon.
  • Den totala summan kan delas upp på flera år så att förmånssumman för en cykel värd 3 600 euro till exempel delas upp på tre år. 
  • En tjänstecykel är ämnad för personligt bruk under arbetsresor och fritid.
  • Läs mer om cykelförmåner på Skatt.fi

En arbetsgivare kan:

  1. innehålla kostnaderna för cykeln från en arbetstagares lön 
  2. erbjuda cykeln som arbetsförmån i tillägg till lönen
  3. kombinera alternativen 1) och 2) på önskat sätt

Länkar till några leasingföretag: