Också de stora kommunerna måste överväga hur de tänker effektivera och investera.

För i år höjde 46 kommuner sin kommunalskattesats. Kommunförbundets chefsekonom Minna Punakallio säger att nästa kommer det antalet att överstigas klart.

– Skattehöjarnas andel under pågående år var lågt om man tänker på i vilken riktning kommunernas ekonomi har utvecklats.

Minna Punakallio, chefsekonom.

Nu kommer stora kommuner att ansluta sig till dem som höjer skattesatsen. Punakallio hänvisar till Tammerfors som ett exempel. Där arbetar man som bäst för att höja kommunalskatten.

– Vi har inte ännu gjort en sammanställning av skattehöjarnas antal. De slutliga uppgifterna kommer så småningom.

”Dags att vakna upp”

Även om Punakallio tror att fler än 46 kommuner kommer att höja skattesatsen så tror hon inte på någon stor anstormning.

– Flest skattehöjare fanns det 2014. Då höjdes 156 kommuner skatten. Jämfört med det kommer nästa års siffra att vara moderat. Något rekord blir det inte.

Men också i de stora städerna, som är sin regioners motorer, finns det stora underskott i ekonomin.

– Å andra sidan kan man tänka att nu är det dags att vakna upp. De stora kommunerna har hållit sina servicenät intakta länga, och samtidigt investerat flitigt.

– Nu tvingas man överväga hur man ska effektivera, hur social- och hälsovården ska förnyas och hurdant skolnät som ska upprätthållas. Det kan vara bra att tänka efter i en sådan situation. Utan piska blir det heller inga reformer.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis intervju med Minna Punakallio.