För ett år sedan planerade vi terminsavslutningar och julfirande som vanligt den här tiden. Vem hade då kunnat ana hur det nya året skulle bli. I december började man höra nyheter om en ny virussjukdom i Kina, men det kändes mycket avlägset då.

I mitten av mars konstaterades att undantagsförhållanden rådde i Finland och beredskapslagen tillgreps. Detta innebar stora förändringar i människornas dagliga liv. Offentliga lokaler och restauranger stängdes, skolor och läroanstalter övergick till undervisning på distans, det gavs en stark rekommendation om distansarbete, men daghemmen var öppna även om regeringen starkt rekommenderade att hålla barnen hemma. Även om varken beredskapslagen eller undantagsförhållandena gäller längre är vårt liv inte normalt, coronapandemin påverkar oss fortfarande i allra högsta grad.

Trots allt det här fortsätter arbetet inom bildningsväsendet och regeringens åtgärder framskrider enligt regeringsprogrammet. Utvecklingsprogrammen Utbildning för alla och Rätt att kunna samt Finlandsmodellen för hobbyverksamet framskrider. Riksdagen behandlar lagförslagen som planerat: försöket med tvåårig förskoleundervisning kommer att starta nästa höst, den utvidgade läroplikten ser ut att förverkligas enligt planerna och ändringarna i klientavgifter inom småbarnspedagogiken kommer att träda i kraft i augusti nästa år. Inom den grundläggande utbildningen kommer den temporära lagändringen om exceptionella undervisningsarrangemang att fortsätta till slutet av vårterminen. Flera andra ändringar i lagstiftning som gäller bildningsväsendet har genomförts trots coronakrisen.

Jag har en stark tro på kommunernas och utbildningsanordnarnas ansvarskänsla och att de kommer att sköta sin andel.

Kommuner och utbildningsanordnare som på grund av coronakrisen redan haft det kämpigt borde nu dessutom införa olika förnyelser. Den mest brådskande i fråga om arrangemangen är utvidgningen av läroplikten. De skyldigheter som gäller anordnare av grundläggande utbildning träder i kraft redan i början av 2021.

Kommuner, utbildningsanordnare, undervisningspersonal, elever, vårdnadshavare och beslutsfattare behöver i snabb ordning information om vad reformen går ut på och vilka åtgärder man måste vidta. Diskussionen i offentligheten har mest handlat om huruvida reformen är nödvändig eller inte, men nu måste vi rikta blickarna framåt. Reformen genomförs och alla måste göra sitt bästa om vi ska lyckas med verkställandet. Jag har en stark tro på kommunernas och utbildningsanordnarnas ansvarskänsla och att de kommer att sköta sin andel. Kommunförbundet vill vara med och stödja det här arbetet.

Jag vill på Kommunförbundets vägnar tacka kommunerna och utbildningsanordnarna för det fantastiska och outtröttliga arbete ni gjort tillsammans med hela personalen under hela coronakrisen. Utan er hade vi inte lyckats. Kommunförbundet och Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet Opsia rf har varje år delat ut utmärkelsen Bildningsvisionären. Denna gång ger vi den virtuellt till alla bildningsdirektörer, gratulerar!

Vi önskar er alla vila och avkoppling under julen och hoppas ni får fira den med era nära och kära. Om ni inte kan hålla er ifrån utbildningspolitiken kan ni ta en titt på utkastet till regeringens utbildningspolitiska redogörelse som gått på remiss lagom till jul!

God jul och ett normalare nytt år 2021