Det mest omtalade ämnet i slutet av vårterminen var återgången till närundervisning inom den grundläggande utbildningen. Skolbarnen får snart njuta av sommarlovet och det blir allt mer föräldrarna som får ta ansvaret för samordning, sammankomster och trygghet under dagen. Inom småbarnspedagogiken fortsätter däremot verksamheten och barnen kan ta del av servicen om så önskas.

Enligt anvisningarna ska barnen vara i samma grupp, med samma personal och grupperna ska inte sammanslås. Det är särskilt de vuxna som ska undvika möten i samband med att barnen lämnas och avhämtas.

Städning och därmed relaterade uppgifter ska fortfarande skötas effektivt. Omsorgsfull handtvätt tillräckligt ofta är viktigt att hålla i minnet. Det är önskvärt att minimera kontakterna genom ökad vistelse utomhus. Det vore också bra om personalen kunde få ha semester under sommaren och vila ut eftersom antalet barn i dagvård sannolikt kommer att öka efter sommaren om inte de exceptionella omständigheterna fortsätter eller krisen förvärras. Personalen borde vara pigg och utvilad för att utan svårigheter kunna inleda den nya terminen.

Smittspridningen i kommunerna varierar

Åtgärderna som arrangörerna av småbarnspedagogik vidtagit inför sommaren har väckt livlig diskussion,  bland de ivrigaste också i de sociala medierna. Man måste förstå att det finns mycket att ta hänsyn till och att läget ändras kontinuerligt  på grund av den unika coronakrisen. Alla som tillhandahåller tjänster har fått samma nationella anvisningar och de efterlevs noggrant.

Dessutom fattar varje kommun sina egna, mer detaljerade beslut utgående från de lokala förutsättningarna. Smittspridningen är ju också mycket olika i de olika kommunerna. När detta skrivs finns det ingen anledning till panik eller större oro. Kommunerna har vidtagit många goda och ändamålsenliga åtgärder för att säkra en kvalitativ småbarnspedagogik också under sommaren.

På grund av coronakrisen är det svårt att bedöma antalet barn i verksamheten under sommaren. Behovet har givetvis kartlagts men bedömningen är förknippad med ovanligt stor osäkerhet. Regeringen kommer säkerligen att fatta ytterligare beslut angående begränsningarna också i juni. Besluten kan påverka deltagandet i småbarnspedagogiken.

Eftersom man måste följa dimensioneringen inom småbarnspedagogiken också på sommaren är det utgående från det ovanstående svårt att bedöma behovet av personal. Saken har också betydande ekonomiska följder, även om det är svårt att tala högt om pengar och tjänster för barn.

Privat aktör i ekonomisk kris

Till råga på allt har en stor privat aktör inom småbarnspedagogik råkat i ekonomiska svårigheter. Frågan om hur verksamheten kommer att fortsätta är fortfarande öppen i flera kommuner. Över 60 kommuner berörs. Men saker brukar ordna sig, så föräldrarna kan vara lugna. Kommunen måste ordna småbarnspedagogik i alla situationer. Det kan hända att man inte får en plats i småbarnspedagogiken på just det daghem man önskat sig, men man garanteras en plats.

På det hela taget har småbarnspedagogiken ordnats utmärkt i dessa exceptionella tider och jag har fullt förtroende för att också sommarens verksamhet kommer att skötas exemplariskt. Och innan någon viktigpetter tar fram några missförhållanden vill jag påpeka att enstaka fel säkert kommer att inträffa men de korrigeras. Det är alltså på sin plats att tacka alla som arbetar inom småbarnspedagogiken, vare sig de jobbar med barnen eller inom förvaltningen. Personalen inom den finländska småbarnspedagogiken är i toppklass!