Kristinestad är Finlands enda Cittaslow-stad, vilket i sig är en styrka. Cittaslow är en organisation som har sina rötter i Italien som sedan spridit sig och finns idag världen över. Idén med Cittaslow är att lyfta småstadens kvaliteter och visa på dess egna styrkor och lyfta fram det unika. Med respekt för traditioner och historiska värden och genom att förespråka det goda livet vill en Cittaslow-stad locka folk till att stanna kvar.

Kristinestad, som är en tvåspråkig stad på den österbottniska kusten, firar i år 370 år. Mycket har hänt under dessa år. Staden har gått från att vara en betydande sjöfarts- och handelsstad, till att idag förse Finland med potatis, transporter och skogsmaskiner. Var tredje matpotatis i Finland odlas i Kristinestad och Nordens största logistikföretag finns här. Skogsmaskinerna används förutom i finländska skogar även globalt.

Natur och evenemang lockar till Kristinestad

Men Kristinestad är mycket mer än potatis, transporter och skogsmaskiner. Kristinestad är en naturskatt. Trähusstaden möter landsbygden, havet doftar och svallar, skogarna och åkrarna kryper upp mot land. Allt är inbäddat i en storslagen natur som ger möjligheter till jakt och fiske, eget trädgårdsland, vilda bär och svampar och rent vatten. Staden har aldrig drabbats av större eldsvådor och kan därför visa upp en nästan oförstörd rutstadsplan som omfattar dryga 300 byggnader, flera av dem väldig gamla. I Kristinestadsnejden har det bevisligen alltid varit bra att bo och leva, eftersom man i Varggrottan har hittat föremål som enligt klassificeringen är gjorda av människor för 120 000 år sedan.

De många evenemangen som ordnas i staden, allt från Öppna Portar där man får besöka trädgårdar, Öppna Julstugor där man får gå in i privatpersoner hus och beundra julpyntet, till den stora sommarmarknaden i mitten av juli är väl värda ett besök. Sommarmarknaden i Kristinestad är stor. Omkring 65 000 personer besöker staden under tre dagar. Kommunens centralort har dryga 2000 invånare, hela kommunen ca 6300, vilket gör att alla förstår att det under sommarmarknaden är fullt med folk!  

Bild: Kim Hammarberg

Turismen har en stor potential i Kristinestad och den kan utvecklas än mer. För att utveckla stadens erbjudande inom turismen samarbetar vi tillsammans med andra kommuner i regionen och med VisitFinland. För utvecklingen av turismföretag, liksom andra företag och kommunen som helhet, är kommunikationer av allra största betydelse. I Kristinestad har vi varken flygplats eller tågförbindelser. Vi är beroende av vägnätet och i all synnerhet av riksväg åtta. Tillsammans med övriga kommuner i regionen jobbade vi hårt för att för oss så livsviktiga riksväg 8 skulle ingå i stomvägnätet, vilket också blev resultatet. Detta är bra för det ger oss och våra företag större möjligheter att utvecklas.

Framtiden skapas med hjälp av investeringar och satsningar på näringslivet

Vi har, trots en minskande befolkningsmängd, en stark tro på framtiden. Vi investerar i dagis och skolor. Vi har skolor på både svenska och finska från årskurs 1 till gymnasiet. Vi renoverar och bygger ut äldrevården. Genom strategiskt arbete, framför allt inom hälso- och sjukvården, där vi har ett integrerat samarbete mellan det offentliga, det privata och tredje sektorn (alltså gjort en egen sote-reform) uppvisar stadens ekonomi ett plusresultat och har gjort så under ett antal år.

För att säkerställa god vård i Kristinestad även framöver har en utkontrakteringsprocess inletts. Målet är att under vårvintern 2019 fatta beslut om vilket bolag som ska få erbjuda Kristinestadsborna en högklassig och nära vård i framtiden. Utkontrakteringen gäller max 30 %. I varje enkät som ställts till invånarna om vilken service som är viktigast har svaret varit entydigt – vården. Att det dessutom är 100 km till närmaste sjukhus gör det än mer viktigt att ha god vårdservice i Kristinestad.  

Bild: Studio Sara

Näringslivet består av hårt arbetande företagare, ofta i enmansföretag, men även större företag. Jordbruket och metallbranschen är starka. Liksom så många andra orter och regioner ser även vi tendenser på att arbetskraften inte räcker till, detta gäller såväl det offentliga som det privata. Utmaningen med att hitta kompetent personal riskerar leda till att utvecklingen bromsas. För att råda bot på detta har vi under slutet av 2018 jobbat med en plan för att locka inflyttare.

En annan utmaning inom vårt näringsliv är en femtedel av våra företagare är över 60 år. Av dessa finns den absoluta merparten i kategorierna tjänste- och industriföretag. Dessa företagare borde börja bereda sig för ägarskifte och sätta sitt företag i försäljningsskick. För näringslivet, och för kommunen, är det av yttersta vikt att efterträdare hittas. Inom ramen för Seutukaupunkinätverket ser vi att även andra kommuner har samma utmaningar och tillsammans jobbar vi för att hitta modeller och lösningar på bland annat dessa utmaningar.

Arbetet med att utveckla och stärka Kristinestad som landskapets södra delcentrum med ett stadigt ökande invånarantal och där högklassig och effektiv service utvecklas i samarbete med invånarna fortsätter.

Mila Segervall
Stadsdirektör i Kristinestad 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *