Jag träffar en skolelev på bussen och vi börjar prata om vilken skola hen går i. Hen svarar något stapplande Hagaenheten i Hoplaxskolan. Det är tydligt att eleven tycker att skolans namn är komplicerat.

Hoplaxskolan i Helsingfors är en relativt ny skola som bildades för några år sedan när fem skolor i Munksnäs, Haga, Kårböle och Sockenbacka gick ihop till en. Tidigare hade de enskilda skolorna namn som Haga lågstadieskola och Munksnäs högstadieskola, men de här namnen ströks när det nya namnet togs i bruk. Nu heter skolan Hoplaxskolan, men fortfarande finns det ett behov av att identifiera de olika enheterna med namn. Ur rent administrativ synvinkel har man löst det med hjälp av beteckningar som Hagaenheten, Sockenbackaenheten och så vidare.

Sammanslagningar av skolor är en aktuell fråga i många kommuner. För att namnen ska fungera både för administrationen och eleverna är det klokt att tänka igenom dem ur båda synvinklarna.

I Esbo slogs Sökövikens skola och Mårtensbro skola ihop till Storängens skola för några år sedan. De gamla namnen fick då ge vika för det nya namnet, men också den här skolan verkar i två olika fastigheter och då finns ett behov av att skilja dem från varandra. I Storängens skola tacklar man det genom att referera till de gator skolbyggnaderna ligger vid, i praktiken så att man hänvisar till skolhuset vid Rektorsgränden och skolhuset vid Esboviksvägen.

Sammanslagningar av skolor är en aktuell fråga i många kommuner. För att namnen ska fungera både för administrationen och eleverna är det klokt att tänka igenom dem ur båda synvinklarna. Ett helt nytt namn har många fördelar: det är till exempel fint att en ny sammanslagen skola kan uppträda med ett enda enhetligt namn i idrottstävlingar och andra evenemang där skolor möts. Men även om det nya namnet fungerar i många sammanhang, kan det bli en utmaning när man ska hänvisa till en viss byggnad eller en viss del av den sammanslagna skolan.

För enskilda elever handlar det dessutom om den skola de går till varje dag och som de i bästa fall skapar samhörighet med. Trots att ett nytt namn kan kännas attraktivt är det ändå klokt att överväga att behålla de gamla namnen vid sidan av ett nytt enhetligt namn också vid en sammanslagning.

Jag blir nyfiken på om också andra än just den elev jag träffade på bussen tycker att det är svårt med Hoplaxskolans namn. Jag frågar därför några föräldrar vad de kallar skolan deras barn går i. De tvekar innan de svarar. Det är knepigt, svarar sedan en. Ibland Hoplaxskolan, säger en annan. Oftast att de går i Haga. Det finns inget bra. Det är alltså inte alldeles enkelt heller för elevernas föräldrar.  

Det som var tänkt som en administrativ ändring har smugit sig in i elevernas och föräldrarnas verklighet och gjort det vardagliga språkbruket lite klumpigt.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *