Sysselsättning är en viktig del av integrationen. Ibland kanske vägen går via studier eller hemmaföräldraskap men förr eller senare blir sysselsättningen aktuell för nyanlända.

En stötesten för svensk integration, speciellt i Nyland och Egentliga Finland, är möjlighe-
ten att sysselsätta sig på enbart svenska i Finland. Visst går det att sysselsätta sig på svens-
ka men i begränsad utsträckning, ofta pratar vi om vårdbranschen och utbildningssektorn där vi har många svenska arbetsplatser.

För en framtid för integration på svenska i Finland är det avgörande att visa att det är möjligt att jobba på svenska i Finland. Vi borde synliggöra de svenska arbetsplatserna, kartlägga och sammanställa information om var jobben finns. Det ska vi ta oss an på Kommunförbundet i höst.

Samtidigt borde vi inte se så svartvitt på saken. Idag jobbar många internationellt över nätet som egenföretagare och då krävs det inte kunskaper i svenska, i stället krävs det kontakter och övriga språkkunskaper, vilket många av de nyanlända har. Svenskan kommer in som ett socialt språk som främjar integrationen i närsamhället.

Vi borde också vidareutveckla möjligheten att lära sig intergrationsspråket under arbets-
tid, som Åland gör. Där har Medborgarinstitutets svenskalärare möjlighet att åka ut till arbetsplatser och undervisa, på landskapsregeringens bekostnad och gratis för arbetsgivaren.

Jag hörde om en person som anställts på ett svenskt äldreboende i huvudstadsregionen. Hen kunde lite svenska från tidigare och fick jobb. Under de fem år hen jobbade utvecklades det svenska språket och samtidigt kunde hen läsa finska vid sidan om. Det betydde att hen kunde sysselsätta sig och samtidigt förkovra sina kunskaper i svenska och finska.

En annan fråga som ofta lyfts fram är hur bra Svenskfinland är möjligheten att anställa invandrare som talar engelska eller ett helt annat språk. Har vi beredskap att integrera genom arbete? Inser vi att språket kommer vid sidan om? Till min glädje hör jag om många aktörer som väljer att rekrytera personer som inte nödvändigtvis kan svenska eller finska då de börjar jobba, speciellt inom kulturbranschen.

Oberoende av om den nyanlända kan svenska eller inte inspirerar mångfald på arbetsplatsen till nytänkande. Organisationen MINE (Mentorship, Inspiration, Network, Education) i Sverige har etablerat ett nätverk för ”mångfaldssmarta företag” där bland annat IKEA, SEB och Malmö stad ingår. Jag tror att vi i Finland inte längre har råd att inte vara mångfaldssmarta.

Snart är det nyanlända som visar hur vi ska anställa invandrare, tittar bara på Fafa’s Doron Karavani. Jag hoppas att Svenskfinland kan vara föregångare för en mångfaldsrekrytering i stil med den som görs i Sverige. På många håll gör vi redan det. Se bara på Närpes!

Om några år ser vi förhoppningsvis på Svenskfinland med stolthet och säger att vi är mångfaldssmarta. Bland annat för att integration på svenska fungerar så bra.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *