Närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM) upphandling av svenska integrationsutbildningar i Nyland är en historisk milstolpe för svensk integration. Minister Lauri Ihalainen lovade 2014 i sitt svar till Christina Gestrins spörsmål i riksdagen om svensk integration att upphandla svenska integrationsutbildningar även i Nyland. Nu har det blivit verklighet.

Tidigare har det varit möjligt att gå en integrationsutbildning på svenska (Borgå Folkakademi, Helsingfors Arbis) men då har studierna erbjudits som frivilliga studier. Till skillnad från de frivilliga studierna är de upphandlade studierna mera ”officiella” och finns automatiskt i Arbetskraftsbyråns system. Då blir det lättare för handledarna att hitta studierna och för eleverna att fråga efter dem. I och med att integrationsutbildningen är upphandlad kan handledaren inte heller säga att kunden inte får gå den vilket ibland har varit fallet med de frivilliga studierna. Handledare på Arbetskraftsbyrån har av olika orsaker ifrågasatt om det stöder kundens integration att välja svenska. Dessutom är de upphandlade studierna gratis till skillnad från de frivilliga.

Lärkkulla, Helsingfors Arbis och Borgå Folkakademi rodde hem upphandlingen vilket var väntat men även krävde en stor insats av utbildningsinstanserna, fint gjort. Att vi nu har tre enheter som erbjuder arbetspolitisk integrationstubildning på svenska är en stor resurs. Att de även samarbetar genom intentionsavtal är historiskt.

Nu gäller det att hitta elever, minst 14 till varje kurs. Det är en utmaning att gå från 0-14 på några månader eftersom studierna börjar redan i september. Dessutom ska eleverna inte ha gått en finsk integrationsutbildning och måste vara arbetssökande vid Arbetskraftsbyrån. Om vi ser på tidigare elever på frivilliga integrationsutbildningar har det delvis varit personer som tidigare läst finska eller som läser svenska vid sidan av arbetet. Men jag tror att NTM- centralen är flexibel med elevantalet speciellt med tanke på att Migrationsverket har lovat fatta beslut i merparten av asylansökningarna nu i höst. Det gäller- som så ofta vid svensk integration- att informera och handleda. Det ska vi jobba vidare på nu i början av hösten via en utbildning för Arbetskraftsbyråns personal på Nylands AN-byrå.  En kund som är bosatt i Kyrksslätt ska vid Esbo arbetskraftsbyrå kunna bli handledd rätt om alternativet att välja svensk integration och möjligheten att studera i Lärkkulla. Detsamma gäller dem som är bosatta i Lovisa- vill kunden läsa svenska är det möjligt vid Akan i Borgå.

Vi som jobbar med svensk integration ska njuta av denna milstolpe. Men sen ska vi kavla upp ärmarna och jobba vidare och se på Egentliga-Finland. Där finns för tillfället ingen integrationsutbildning på svenska – kanske Nyland nu kan fungera som exempel.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *