Även om det har varit en utmaning för Finland att snabbt reagera på den stora ökningen av asylsökande har det medfört mycket gott. Aktörer som aldrig tidigare varit intresserade av invandring och integration har kommit med i diskussionen, företag och privapersoner har engagerat sig. Medierna har gjort ett gott jobb och regelbundet lyft upp frågan. Samhället pratar.

Förvirringen är ändå stor vad gäller termer – vi pratar om flyktingar och invandrare – lite vad som passar. Nu kan någon tänka att det inte spelar någon roll. Men det spelar en roll – eftersom de juridiskt sätt har olika status. Om vi blandar med termer blir det lätt förvirrning också vad gäller tjänster. Varför får person X service av kommunen medan person Y inte får det?

En asylsökande är inte flykting – eftersom personen inte ännu har beviljats flyktingstatus. Enligt den officiella definitionen som grundar sig på FN:s Genevekonvention kan en person beviljas internationellt skydd om det egna landet inte kan ge skydd. Då beviljar UNHCR redan i flyktinglägret eller vi i Finland internationellt skydd och personen blir en flykting – officiellt sett.

Problemet är kanske att vi tänker oss ordet flykting som någon i flykt – och det kan ju vem som helst vara. Men skillnaden i att vara asylsökande eller flykting är stor- asylsökanden är temporärt i landet i väntan på beslut, får begränsade tjänster, har inte rätt att jobba under de första månadera och ska inte officiellt sett enligt lagen integreras. Först när personen beviljas uppehållstillstånd och internationellt skydd får hen likställa sig med en kommunmedlem, har rätt till basservice, rätt att stanna i landet och så vidare.

Begreppet invandrare är också rätt problematiskt eftersom vi i gruppen invandrare har en sådan mångfald. Jag föredrar att tala om arbetsrelaterad invandring, humanitär invandring och familjeinvandring. Och att försöka komma ihåg att varje invandrare är en individ. Vars bakgrund, historia, kultur, identitet, drömmar, färdigheter, kan variera väldigt mycket från en annan invandrare även om de har kommit till landet av samma orsak.

Europeiska migrationsnätverket EMN gav nyligen ut en snabbguide (PDF) för att få termerna rätt- lärorik läsning för alla intresserade.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *