Hur orientera sig i ett enormt informationsflöde, och hur hitta de relevanta kommunrelaterade nyheterna? Och speciellt ifall man är intresserad av de internationella aspekterna i kommunernas arbete? Den klassiska ”finna nålen i höstacken”-problematiken kunde väl bäst beskriva den enorma massan information som finns till hands, och speciellt i internationella- och EU-ärenden.

I och med lanseringen av International Forum, Kommunförbundets nya webbsajt, har vi ett nytt redskap för att kommunicera om kommunernas internationella teman. Informationsförmedling om vad som sker i Europas huvudstad är en av våra huvudsakliga uppgifter här på Brysselkontoret och under höstens lopp har vi på ett hörn deltagit i utvecklingen av webbplatsen tillsammans med våra kollegor i Helsingfors.

Tanken med International Forum är att erbjuda nyheter om internationella kommunfrågor. EU-frågor är således bara en del av detta, eftersom de finländska kommunerna har en hel del annan internationell verksamhet. Sajten är trespråkig, och via den är det också meningen att andra finländska aktörer i Bryssel presenterar sin verksamhet, t.ex. via blogginlägg och som gästskribenter.

På International Forum försöker vi alltså underlätta informationsflödet och samla både egenproducerat material och nyheter från t.ex. samarbetspartners och EU-institutionernas källor. En annan splitterny kanal är vårt nya Instagram-konto – där kommer både vardagen i Bryssel och Helsingfors att synas.