Finland satsar just nu stort på begripligt myndighetsspråk.

Bland annat har Finansministeriet, inom ramen för projektet Öppen förvaltning, startat en brett upplagd klarspråkskampanj både på finska och på svenska. Med kampanjen vill man lyfta fram det faktum att både samhället och den enskilda medborgaren vinner på att myndigheterna kommunicerar klart och begripligt. Flera statliga myndigheter och städerna Vasa och Tammerfors har lovat ställa upp i kampanjen.

En viktig grundförutsättning för att texter som myndigheter producerar ska kunna bli bra är att myndigheterna organiserar sitt textarbete på ett genomtänkt sätt. Men det har visat sig att det inte räcker som enda åtgärd, utan enskilda anställda behöver också utbildning i skrivande. Dessutom behövs tillgång till språkliga hjälpmedel.

Precis i år har det kommit ut nya upplagor av två viktiga hjälpmedel för alla som skriver inom myndigheter och på andra arbetsplatser. En utmärkt skrivhjälp är handboken Att skriva bättre i jobbet, en annan är Myndigheternas skrivregler.

Att skriva bättre i jobbet har kommit ut i bokform, medan Myndigheternas skrivregler finns både som bok och på nätet, där den fritt kan laddas ner. Att skriva bättre i jobbet är en klassiker som redan är inne på sin femte upplaga. Boken har undertiteln En basbok för brukstexter och den innehåller råd om hur man väljer rätt ton och perspektiv i en text och hur man disponerar texten och gör den överskådlig för läsaren. Boken behandlar olika typer av texter, till exempel protokoll, rapporter, beslutsunderlag och beslut och den ger tips om hur de olika texterna kan göras mer läsarvänliga. Dessutom tar den upp flera aktuella språkriktighetsfrågor.

Den nya upplagan av Myndigheternas skrivregler publicerades för några månader sedan. Skrivreglerna riktar sig främst till alla som skriver inom myndigheter och kommuner och annan offentlig verksamhet. Den nya, åttonde upplagan är omarbetad av Språkrådet i Sverige, som tagit över ansvaret för boken efter Regeringskansliet. Den innehåller ett nyskrivet kapitel om att skriva klarspråk och ett om att skriva för webben och i sociala medier.

Många språkråd har också justerats eller helt skrivits om. Bland annat ingår nya råd om hur man bildar myndighetsnamn och hur man skriver könsneutralt. Här diskuteras också om man kan använda ordet hen i myndighetstexter och om det är tillåtet att utelämna att och har i meningar.

Den som jobbar med texter på finska kan också glädja sig åt ett nytt hjälpmedel – Kielitoimiston sanakirja finns nämligen sedan den 11 november fritt tillgänglig på nätet. Ordboken är en enspråkig finsk ordbok som ger ordens betydelse och exempelsatser. Den innehåller mer än 100 000 sökord.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *