FSL vill vara en aktiv samarbetspart för kommunerna, säger ordförande Inger Damlin.

– Äntligen talar vi skola!

Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärare FSL, ser fram emot vårens valkampanj, övertygad om att skol- och utbildningsfrågor kommer att prägla kommunalvalet.

– Varje seriös kandidat intresserar sig för skolan. Många har redan tagit kontakt med oss. De är intresserad av vår diskussion om skola och utbildning. Vi kan dessa frågor. Det är FSL:s superkraft.

Förbundet har lanserat tre huvudteman för valkampanjen: ”Tänk långsiktigt, nytt och modigt”, ”Kan 1 + 1 bli 3 i skolan?” och ”Investera i skolan”. Med dessa vill FSL understryka behovet av tillräcklig lärartäthet och att en god utbildning kräver resurser.

Fokus ska också vara på det som Damlin kallar för grundspelet. Stödfunktionerna – elevvården och studiehandledningen – måste fungera, inte minst med tanke på den förlängda läroplikten, och speciallärarna måste vara tillräckligt många.

Dessutom måste kommunerna se till att det digitala kliv som skolorna tagit under pandemin inte går förlorat. Nivån måste bevaras, säger Damlin.

Budskapen har hamrats fram under hösten och vintern av FSL:s styrelse och fullmäktige. I december gick materialet ut till förbundets lokalföreningar och under vintern kommer FSL att bjuda in kandidater till kafferaster med lärare och rektorer, delta i valdebatter och göra filmer om temana för digital spridning.

Utöver det här har förbundet medlemmar som ställer upp i kommunalvalet.

– Engagemanget är mycket bredare än tidigare, just för att det blir ett utbildningsval, sammanfattar Damlin.

Vill vara aktiv samarbetspart

Enligt Damlin är FSL en ansedd aktör i Svenskfinland, ofta tillfrågad i frågor som rör skolan, dess utveckling och strukturer, och utbildningspolitiken.

Men vi lutar oss aldrig tillbaka, vi inser att vi ständigt måste vässa klorna. Speciellt när det handlar om beslut om inbesparingar som tas utan konsekvensbedömningar för skolor och elever.

Utbildningsfrågorna i kommunerna hamnar i fokus om social- och hälsovårdsreformen genomförs. Finns det då en risk att nedskärningar riktas mot skolorna i högre grad än tidigare?

– Precis så resonerar vi och därför är det viktigt att vi har intresserade politiker som lyssnar på oss. Det är viktigt att engagemanget fortsätter efter valkampanjen. FSL vill vara en aktiv samarbetspart för kommunerna. Skolan förändras i rask takt. De erfarenheter som till exempel en politiker har av sin egen skoltid överensstämmer inte med dagens skola. Därför behöver förtroendevalda oss som samarbetspartner när de fattar beslut som påverkar barn och unga.

Finns det ett parti som ni hoppas att ska ha framgång i kommunalvalet, eftersom dess utbildningspolitik sammanfaller med FSL:s mål?

– Vi vill vara ett politiskt obundet förbund. Vi tror att skolan är viktigt för varje parti, även om olika partier har olika infallsvinklar.

Inger Damlins hälsning till kandidaterna i kommunalvalet

Vi måste svänga trenden för kunskapsnivån i Finland. Varje kommun har ett ansvar. Lärartätheten måste bevaras och reformernas konsekvenser måste analyseras, så att resurserna stödjer strukturerna. Men politikerna måste också satsa på välmående i skolorna, annars höjs inte kunskapsnivån.

Det här är en artikel från Kommuntorget 1/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.