Nu kan kommunerna ansöka om att bli pilotkommuner i försöket med Finlandsmodellen.  

Finlandsmodellen ska ge fler hobbyer för barn och unga i anslutning till skoldagen. Pilotprojektet genomförs av Undervisnings- och kulturministeriet.

Ansökningstiden för att delta i projektet som pilotkommun går ut den 2 december.  9,5 miljoner euro har reserverats för understöd till de deltagande kommunerna.

Till pilotprojektet söks kommuner som är beredda att inleda verksamheten i början av 2021. Den andra ansökningsomgången ordnas nästa vår och gäller verksamhet som inleds på hösten.

Det centrala i Finlandsmodellen är att man frågar barn om deras önskemål när det gäller hobbyer. Kommunerna genomför modellen på sitt eget sätt utifrån önskemålen. Verksamheten sker i skolor och i närheten av dem. Hobbyer kan ordnas av idrottsföreningar, konst- och kulturaktörer, ungdomsorganisationer, kommunala aktörer samt andra sammanslutningar som ordnar fritidsaktiviteter för barn och unga.

I Finlandsmodellen ingår också en riksomfattande hobbyvecka i skolorna. I år ordnas veckan den 2–6 november, då eleverna får pröva hobbyer och bekanta sig med i synnerhet många olika digitala aktiviteter och hobbyer som kan utövas på distans.

Den nya webbplatsen för hobbyveckan har öppnats på adressen harrastusviikko.fi. På webbplatsen finns samlat information om olika hobbymöjligheter och material till stöd för kommunikationen om veckan. Med idéerna på webbplatsen kan hobbyförsök ordnas i skolorna under hela läsåret.

Mera om Finlandsmodellen

Specialunderstod till kommuner for genomforande av Finlandsmodellen for hobbyverksamhet

Information om Finlandsmodellen

Hobbyveckan: Harrastusviikko.fi (på finska)