Fem slopar skolsvenskan på försök

19.3.2018

Fem kommuner deltar i regeringens språkförsök med slopad skolsvenska. Det blir grundskolorna i Jämsä, Pieksamäki, Rovaniemi, Nyslott och Ylöjärvi stad som ersätter skolsvenskan med ett annat språk.

Ursprungligen ansökte sex kommuner om tillstånd  att delta. En kommun, Kaustby,  har dragit  tillbaka sin ansökan.

Nyslott stad ansökte om tillstånd för fyra skolor, övriga kommuner för en. Inga svenskspråkiga utbildningsanordnare deltar i försöket.

Försökstillstånden har  beviljats per skola. I tillståndet anges också det skolspecifika maximielevantalet som kan erbjudas möjlighet att delta i försöket. Under hösten 2018 kan totalt 452 elever som börjar i årskurs sex delta i försöket. Det är frivilligt för eleven att delta i försöket.

Alla kommuner som ansökte uppfyller de villkor som finns inskrivna i lagen om grundläggande utbildning.

Försöket är en del av regeringens spetsprojekt Den nya grundskolan. Meningen med försöket är att samla information om faktorer i anslutning till språkval samt utreda hur en ökad valfrihet påverkar en mer omfattande språkkunskap och ett starkare kunnande.

Meningen är att följa upp hur försöket påverkar inlärningsresultat, språkval och -utbud samt studierna efter grundskolan, skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa Kommuntorget har tidigare rapoporterat om regeringens språkförsök.

Kommunförbundet skeptiskt till regionala språkförsök – borde behandlas i grundlagsutskottet

Kronman och Lipponen: Experimentera inte med ungas framtid genom språkförsök

”Glädjande överraskning att många kommuner vill behålla skolsvenskan”

Regeringen redo experimentera med svenskan

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här