Kommunförbundets Svenska delegation med ordförande Mikko Ollikainen (till höger).

Kommunförbundets svenska delegation påtalar vikten av att kommunerna och välfärdsområdena skapar ett strukturerat, fungerande samarbete. Samarbetet bör utgå från medborgarens bästa.

Delegationens ordförande riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) hoppas att kommunerna och välfärdsområdena nästa år lägger större vikt på att bygga upp sitt samarbete.

– Det finns massor att göra, säger han och påpekar att det är speciellt viktigt att göra korrekta beslut under uppbyggnadsfasen.

Välfärdsområdena har nu verkat i ett år.

– Ett fungerande samarbete mellan kommuner och välfärdsområden är viktigt också med tanke på servicen på svenska, påpekar Ollikainen.

I ett uttalande från sitt möte den 13 december, säger Svenska delegationen att välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab, som betjänar de förtroendevalda, tjänsteinnehavare och arbetstagare i välfärdsområdena har kommit bra i gång med sin verksamhet och att bolaget fyller sin funktion. Hyvil Ab som grundades 1.1.2023 ger rådgivning och förändringsstöd inom social- och hälsovården.

Svenska delegationen tar också ställning till arbets- och näringslivsreformen AN2024.

– För att säkerställa den svenska servicen i de tvåspråkiga regionerna bör de sysselsättningsregioner som bildas iaktta svenska specialbehov redan i uppbyggnadsskedet, understryker delegationen.

Ollikainen betonar vikten av att sysselsättningsområdena ger likvärdig service på svenska också i praktiken.

– Det här något som kräver en noggrann uppföljning när verksamheten kommer i gång, säger han.

Kommunförbundets Svenska delegation är ett politiskt tillsatt organ var uppgift är att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska och att svensk- och tvåspråkiga kommuner har tillgång till sådan kommunal service som den svenskspråkiga befolkningen behöver.