SFP hade fått majoritet i landskapsfullmäktige i Österbotten om kommunalvalet varit landskapsval, visar Kommuntorgets uträkning. I de fem tvåspråkiga landskapen skulle Samlingspartiet vara störst i två landskap medan Centern och SDP dominerar de övriga landskapen.

Jämför man med sammansättningen i de nuvarande landskapsförbunden är skillnaden inte så stor, säger Sandra Bergqvist, teamledare för svenska teamet och sakkunnig vid Kommunförbundet. Däremot tror Bergqvist det blir svårare för mindre partier att hävda sig de kommande landskapen.

Landskapsförbundens fullmäktigen väljs på basis av resultatet i kommunalvalet men i de kommande fullmäktigeförsamlingarna i landskapen finns inga kvoterade kommunplatser, utan varje parti som vill vara med måste ställa upp kandidater på landskapsnivå.

– Det betyder att det blir en stor utmaning speciellt för de mindre partierna att värva tillräckligt många kandidater och fylla listorna, säger Bergqvist.

Enligt Bergqvist kan partierna också få svårt att rekrytera kandidater till landskapsvalet så här direkt efter kommunalvalet och med riksdagsval på kommande 2019.

– Det krävs enormt mycket resurser, både i tid, pengar och personer att genomföra politiska val. De vet nog vad de ska göra på partikanslierna inom den närmaste framtiden, säger Bergqvist.

”Finns ingen kutym”

Bergqvist poängterar också att landskapsvalet är ett helt nytt val och att lagarna inte ens ännu är godkända. Också det att landskapsvalet hålls på samma dag som presidentvalet kan innebära att fokusen i valkampanjen ligger på presidentvalskandidaterna och inte på det nya landskapsfullmäktiges roll. Man vet inte heller hur partierna kommer att profilera sina kandidater eller hur aktivt väljarna kommer att rösta.

– Är det lokalpolitiker eller riksdagsledamöter eller t.ex. kommundirektörer eller andra tjänstemän som kommer att ställa upp? undrar Bergqvist.

Kommuntorget har tidigare skrivit om att en av fyra kommundirektörer överväger kandidatur i landskapsvalet.

Så här skulle platserna i landskapsfullmäktige fördela sig

Valresultaten i kommunerna i kommunalvalet 2017 överförda på de minimistorlekar landskapsfullmäktige kommer att ha:

Centern blir största parti i 9 landskap: Kajanaland, Lappland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax, Norra Österbotten, Södra Savolax, Södra Österbotten.

SDP blir störst i 5 landskap (Birkaland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Karelen) och störst tillsammans med Samlingspartiet i Birkaland.

Samlingspartiet blir störst i 2 landskap, Egentliga Finland och Nyland, och störst tillsammans med SDP i Birkaland.

SFP får majoritet i Österbottens landskapsfullmäktige.

Tvåspråkiga landskap:

79 platser i Egentliga Finland:
Saml 20 (25%)
SDP 16 (20%)
Gröna 11 (14%)
C 11 (14%)
VF 9 (11%)
Sannf 6 (8%)
SFP 4 (5%)
KD 2 (3%)

59 platser i Kymmenedalen:
SDP 16 (27%)
Saml 13 (22%)
C 9 (15%)
Sannf 6 (10%)
Gröna 6 (10%)
VF 4 (7%)
KD 3 (5%)
S-KS 1 (2%)
SIT 1 (2%)


59 platser i Mellersta Österbotten:
C 24 (41%)
SDP 10 (17%)
Sannf 6 (10%)
Saml 5 (9%)
KD 5 (9%)
SFP 4 (7%)
VF 3 (5%)
Gröna 2 (3%)


99 platser i Nyland:
Saml 28 (28%)
Gröna 21 (21%)
SDP 18 (18%)
SFP 8 (8%)
VF 8 (8%)
Sannf 8 (8%)
C 5 (5%)
KD 3 (3%)


59 platser i Österbotten:
SFP 30 (51%)
SDP 9 (15%)
Saml 5 (9%)
KD 4 (7%)
C 3 (5%)
Sannf 3 (5%)
Gröna 2 (3%)
VF 2 (3%)
Pro Kronoby 1 (2%)

Finskspråkiga landskap:


79 platser i Birkaland:
SDP 19 (24%)
Saml 19 (24%)
Gröna 12 (15%)
C 9 (11%)
VF 8 (10%)
SAF 7 (9%)
KD 4 (5%)
TaPu 1 (1%)


59 platser i Egentliga Tavastland:
SDP 16 (27%)
Saml 14 (24%)
C 10 (17)
VF 6 (10%)
Gröna 5 (9%)
Sannf 5 (9%)
KD 3 (5%)


59 platser i Kajanaland:
C 24 (41%)
VF 11 (19%)
Saml 7 (12%)
SDP 6 (10%)
Sannf 6 (10%)
Gröna 3 (5%)
KD 2 (3%)


59 platser i Lappland:
C 23 (39%)
VF 11 (19%)
SDP 9 (15%)
Saml 9 (15%)
Sannf 4 (7%)
Gröna 2 (3%)
KD 1 (2%)


69 platser i Mellersta Finland:
C 18 (26%)
SDP 16 (23%)
Saml 10 (15%)
Gröna 9 (13%)
VF 6 (9%)
Sannf 6 (9%)
KD 4 (6%)


59 platser i Norra Karelen:
C 19 (32%)
SDP 16 (27%)
Saml 7 (12%)
Sannf 7 (12%)
VF 4 (7%)
Gröna 4 (7%)
KD 2 (3%)


69 platser i Norra Savolax:
C 21 (30%)
SDP 14 (20%)
Saml 11 (16%)
VF 7 (10%)
Sannf 7 (10%)
Gröna 5 (7%)
KD 4 (6%)


79 platser i Norra Österbotten:
C 33 (42%)
Saml 11 (14%)
VF 11 (14%)
SDP 9 (11%)
Gröna 7 (9%)
Sannf 7 (9%)
KD 1 (1%)


69 platser i Päijänne-Tavastland:
SDP 19 (28%)
Saml 18 (26%)
C 8 (12%)
Gröna 7 (10%)
Sannf 7 (10%)
KD 4 (6%)
VF 3 (4%)
KÄRKÖL 1 (1%)
YL2 1 (1%)
PaHe 1 (1%)


69 platser i Satakunta
SDP 20 (29%)
Saml 13 (19%)
C 13 (19%)
Sannf 9 (13%)
VF 8 (12%)
Gröna 4 (6%)
KD 2 (3%)


59 platser i Södra Karelen:
SDP 17 (29%)
C 15 (25%)
Saml 13 (22%)
Sannf 6 (10%)
Gröna 5 (9%)
KD 2 (3%)
MYÖ 1 (2%)


59 platser i Södra Savolax:
C 20 (34%)
SDP 15 (25%)
Saml 10 (17%)
Gröna 5 (9%)
Sannf 5 (9%)
KD 3 (5%)
VF 1 (2%)


59 platser i Södra Österbotten:
C 25 (42%)
Saml 14 (24%)
SDP 7 (12%)
Sannf 6 (10%)
KD 3 (5%)
VF 2 (3%)
Gröna 2 (3%)

Så här har vi räknat:

Vi räknade ihop alla röster för de enskilda partierna inom de nya landskapen och räknade efter det ut jämförelsetalen för alla kandidater.

Efter att vi gjort detta för samtliga partier inom landskapet rangordnade vi kandidaterna från alla partier efter deras jämförelsetal.

Uträkningarna är gjorda utgående från det preliminära resultatet.

Vi utgick från minimistorlekarna för de nya landskapens fullmäktigen, vilka enligt landskapslagens 18 § ser ut så här:

högst 200 000 invånare 59 platser
200 001–400 000 69
400 001–600 000 79
600 001–800 000 89
mer än 800 000 99

Landskapena kan välja att ha större fullmäktige än de lagstadgade minimitalen.

Att komma ihåg:

Platserna i landskapsfullmäktige är nu uträknade enbart efter resultatet i kommunalvalet. Det finns en del partier och lokala röster som troligen inte ställer upp i landskapsvalet. Antalet kandidater som partierna ställer upp i landskapsvalet kan skilja sig från kommunalvalet liksom valdeltagandet.

Arbetsgrupp: Julius Uusikylä, Linda Grönqvist, Mattias Lindroth och Eva-Stina Slotte

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *