Landsomfattande övningar i början av september ska stärka det lokala försvarets beredskap samt förbättra myndigheternas samarbetsförmåga.

Övningshelheten som leds av Arméstaben består av fem olika delövningar i olika delar av landet. I övningarna deltar cirka 6 000 personer från Försvarsmakten. Utöver reservister, beväringar och personal från Försvarsmakten deltar även till exempel aktörer från olika städer, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsmyndigheter och frivilliga försvarsorganisationer samt industri- och energiföretag.

Med övningarna vill man trygga samhällets vitala funktioner såsom trafikförbindelser, tillgången på energi och datanätens funktion samt att förhindra att störningar sprider sig över ett större område. Målsättningen med övningen är att trygga att vardagen för dem som bor i området fungerar så normalt som möjligt i alla lägen och de får vid behov anvisningar för hur de ska göra i störningssituationer, enligt pressmeddelandet från Arméstaben.

– Vid lokalförsvarsövningarna övar vi ledning och stärker förmågan att utbyta information och lägesbild med andra myndigheter och vi övar samverkan med tanke på eventuella störningssituationer. Under den här höstens övningar finns till exempel teman som rör befolkningsskydd med, berättar Arméns operationschef, brigadgeneral Tero Ylitalo.

Utöver personal från Försvarsmakten placeras även aktiva reservister som känner till området och som vill utvecklas i sin krigstida uppgift i de lokala trupperna. 

– Reservisterna vid de lokala trupperna är en viktig tillgång för oss. Vid lokalförsvarsövningarna får de resultatinriktat öva sina krigstida uppgifter som en del av en större trupp, säger Ylitalo.

Under vecka 36 kommer övningarna att synas över hela landet.

Militärfordon kommer att röra sig i tätorter och en del av övningarna omfattar också flygverksamhet.

Övningstrupperna kommer att använda smällpatroner som orsakar buller.

Här pågår övningar

  • Pohjoinen, Rovaniemi, Kittilä och Sodankylä 5-9.9. Myndigheter som deltar är Lapplands gränsbevakningssektion, Polisinrättningen i Lappland, Lapplands räddningsverk, Lapplands sjukvårdsdistrikt, Lapplands regionförvaltningsverk, Kittilä kommun och Finavia.
  • Savo-Karjala, Kuopio och Siilinjärvi 5-9.9. Myndigheter som deltar är Polisen i Östra Finland, Norra Savolax räddningsverk, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, Kuopio universitetssjukhus, Kuopio stad, Siilinjärvi kommun.
  • Kehä, Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Raseborg och Hangö 2-9.9. Myndigheter som deltar är Esbo stad, Hangö stad, polisinrättningen i Västra Nyland, Västra Nylands räddningsverk.
  • Naantali-Raisio, Nådendal och Reso 2-9.9. Myndigheter som deltar är: Polisinrättningen i Sydvästra Finland, Egentliga Finlands räddningsverk, Gränsbevakningsväsendet, Nådendals stad, Nådendals hamn, Reso stad, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
  • Etelä-Savo, Nyslott och S:t Michel 3-9.9. Myndigheter som deltar är Södra Savolax räddningsverk, Polisinrättningen i Östra Finland, Samkommunen för Östra Savolax sjukvårdsdistrikt (SOSTERI), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE), NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Savolax, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Nyslott stad.
  • Päijät-Häme, Lahtis, Tavastehus, Hattula, Tammerfors 2–9.9. Myndigheter som deltar är: Polisinrättningen i Tavastland, Tavastlands räddningsverk, Försvarsutbildning r.f., Nödcentralen, Regionförvaltningsverket i Västra Finland, Regionförvaltningsverket i Inre Finland, NTM-centralen i Västra Finland, NTM-centralen i Inre Finland, Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Päijänne-Tavastlands centralsjukhus samt kommuner och städer i Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland.