Corona-krisen fördröjer statens sysselsättningsförsök i kommunerna, trots att servicebehovet ökar.

Arbets- och näringsministeriet meddelar att corona-krisen inverkar kraftigt på arbetsmarknaden, och därför är sysselsättningsförsöken i kommunerna ännu viktigare än tidigare.

Försöken – som öppnats upp för en andra omgång efter en del kritik – flyttar en del av arbets- och näringsbyråernas klienter till kommunerna. På så sätt att ska arbetssökande och arbetsgivare bättre kunna mötas, är tanken.

Servicebehovet bland arbetssökande och företag växer kraftigt, konstaterar ministeriet.

Beredningen av sysselsättningsförsöket fortsätter men på grund av coronaepidemin har tidpunkten för när försöken inleds skjutits fram. Det här för att trygga arbets- och näringsbyråernas serviceförmåga under exceptionella tider.

Ursprungligen skulle försöken inledas nu på våren. Sedan sköts starten fram till hösten och nu fördröjs de alltså ytterligare.

Enligt arbetsminister Tuula Haatainen måste byråernas serviceförmåga prioriteras, utan att regeringen för den skull slutar blicka framåt. Det här är viktigt för ekonomin och arbetsmarknaden, säger Haatainen i ett pressmeddelande, och därför fortsätter beredningsarbetet med försöken, på ett så sätt att corona-krisens konsekvenser beaktas.

Tågordningen ser i dagsläget ut som följande: i maj ges regeringens förslag till riksdagen; på hösten avgörs hur överföringen av personal från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna ska genomföras; försöken inleds 1.1.2021 och avslutas 30.6.2023.

Hur resursfördelningen mellan byråerna och kommunerna ser ut avgörs enligt hur situationen ser ut, så att både byråerna och kommunerna klarar av arbetsbördan.

När exakt som sysselsättningsförsöken öppnas för nya ansökningar klarnar senare, meddelar Arbets- och näringsministeriet.