Förra regeringens försök ger skäl till optimism, nu när kommunerna får bära sitt ansvar i sysselsättningsåtgärderna.

Regeringens linjedragningar i samband med budgetrian om regionala sysselsättningsförsök är viktiga, anser Kommunförbundet. Förbundets vice vd Timo Reina säger att det är bra att man litar på kommunerna i arbetet med att främja sysselsättningen. De kommunbaserade sysselsättningsförsök som gjordes under den förra regeringsperioden förde med sig goda resultat.

– Vi fick till stånd en effektivare, skräddarsydd och bättre service och allt starkare kontakter till näringslivet och utbildningen.

Centralt för de nya försöken är enligt Reina en långsiktig planering som tar sikte på framtiden.

– Även om vi talar om försök så borde vi mentalt, politiskt och lagstiftningsmässigt gå in för att skapa permanenta verksamhetsmodeller. Det är inte motiverande för kommunerna att gång efter annan testa något som redan har testats.

Trots positiv respons avslutade regeringen Sipilä de förra regionala sysselsättningsförsöken. I Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande i går hänvisade arbetsminister Timo Harakka (SDP) till framgångar i bland annat Birkaland.

– I Tammerfors försök har man åstadkommit betydande resultat när det handlar om att förkorta arbetslöshetsperioderna. Framöver strävar vi efter att uppnå samma effekter på ett bredare plan.

Kommunförbundets Timo Reina tror att varje kommun bedömer själv den egna situationen, och att sysselsättningsåtgärderna anpassas enligt behov. Han tror dock att det finns ett intresse bland många kommuner för modellen, och att den kan leda till samarbeten mellan kommunerna.

Morötter finns det gott om. Skulle sysselsättningsförsöken lyckas syns den positiva tillväxten bland annat i kommunalskatten. Men sysselsättningsmodellen är till vissa delar ännu öppen, och Reina säger att kommunerna kommer behöva uppskatta vilka resurser de har för att förbättra sysselsättningen, och hur dessa kan integreras med modellen.

– Vi hoppas att de nödvändiga resurserna och befogenheterna, till exempel tillgång till datasystem, överförs till kommunerna. På så sätt kan kommunerna ta sitt ansvar för tjänsterna för de svårt sysselsatta och för sysselsättningsåtgärderna.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis intervju med Timo Reina.