Kostnaderna för kommunernas utökade utgifter är svåra att förutspå, säger Kommunförbundets vd.

På tisdag kväll gav Kommunförbundets vd Minna Karhunen på sitt Twitterkonto ett nöjaktigt skolbetyg, 7 -, till linjedragningarna från regeringens budgetria. Mest oroväckande är enligt Karhunen de utökade uppgifterna för kommunerna, som till exempel återinförandet av den subjektiva dagvården och minskningen av grupperna inom småbarnspedagogiken.

Även om regeringen lovat kompensera förändringarna till 100 procent är de verkliga utgifterna svåra att förutspå på förhand, säger Karhunen. Den redan ansträngda kommunala ekonomin kommer inte att klara av en prislapp som visar sig vara större än beräknat.

– Om kommunernas basfinansiering är i skick kan man sköta tjänsterna med den nuvarande lagstiftningen, utan lagstadgade utökningar. Det finns inte någon kommun som medvetet försvagar sin service.

Optimism kan leda till svåra beslut

Enligt Karhunen finns det också mycket bra i regeringens linjedragningar, som till exempel att statsandelarna normaliseras och att kommunerna får tidigarelagda statsandelar under årets slut för att underlätta deras trängda ekonomi.

– Regeringen har förstått skatteintäktssystemets problem, som har att göra med inkomstregistret och förändringarna i systemet med förskottsinnehållningar. Också skrivelsen om att kommunerna på riktigt tas med i arbetet med att förbättra sysselsättningen är bra. Det är en stor sak att kommunerna att kommunerna får beslutanderätt i frågan.

Enligt Karhunen ser man i budgeten en äkta vilja att lösa problem men också en naiv optimism, som i värsta fall kan leda till ännu svårare åtgärder i framtiden. Regeringens aktuella planer bygger på en ekonomisk tillväxt som sakkunniga säger att inte kommer att förverkligas.

Bland annat har Näringslivets forskningsinstitut Etla bedömt att det finns en femtioprocentig sannolikhet att den finländska ekonomin hotas av en recession nästa år.

När det handlar om att förverkliga linjedragningarna från budgetrian säger Karhunen att det viktigaste är att de kommunala beslutsfattarna är en del av processen.

– Under den förra regeringsperioden lyssnade man inte på Kommunförbundet eller på kommunerna. När man fattar så många beslut som rör kommunerna så måste vi vara med.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis intervju med Minna Karhunen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *