En klar majoritet av de sökande var kvinnor och de flesta har finska som modersmål.

Vasa stad har publicerat siffrorna för sin rekrytering under fjolåret. Sammanlagt sökte 4 742 sökande 577 lediga jobb (se faktarutor längst ner).

Utöver det här sysselsätter staden närmare 350 vikarierar varje månad, speciellt inom småbarnspedagogiken och social- och hälsovårdssektorn.

De samarbetsförhandlingar som staden genomförde i fjol syns ännu i rekryteringen. En del arbetstagare rekryteras internt och en del jobb gäller bara för viss tid.

Stadens lagstadgade service betyder trots allt att Vasa rekryterar i vanlig ordning, säger Anne Lindell från rekryteringsservicen på stadens webb. Det här gäller till exempel läkare, tandläkare, psykologer, vårdpersonal samt lärare och barnskötare inom småbarnspedagogiken.

Staden fortsätter också med anonym rekrytering, något som testades första gången 2018. Sedan dess har Vasa sökt personal till sammanlagt 24 olika uppgifter med den metoden. Enligt staden har responsen varit positiv från sökande och rekryterande chefer.

– Vi har varit bland de första kommunerna som har prövat på anonym rekrytering. Det har talats mycket om minskning av diskriminering vid jobbsökning och det här är ett bra sätt att bemöta sökande mer jämlikt, säger Lindell på stadens webb.

Anonym rekrytering innebär att de sökandes personuppgifter inte syns i ansökningarna när chefen går igenom potentiella kandidater för intervjun.

Information som finns till påseende, till exempel arbetserfarenheten, uppmuntrar till att fästa uppmärksamhet vid det kunnande som krävs för uppgiften och som är väsentligt med tanke på stadens strategi.

Vasa stads rekryteringar år 2019

 • 577 jobb
 • 379 ordinarie, 198 för viss tid
 • 4742 sökande (av vilka 74 procent var kvinnor och 26 procent män)
 • 194 tjänster, 383 anställningsförhållanden
 • Fördelning enligt modersmål: Finska 66 procent, svenska 27 procent, annat 7 procent
 • 132 olika yrkesbeteckningar
 • 13 rekryteringar med anonym ansökan

Yrkesbeteckningar med flest ansökningar

 • Lärare, lektor 60
 • Handledare 24
 • Sjukskötare 21
 • Socialarbetare 18
 • Psykolog 17
 • Vårdare 15
 • Lärare inom småbarnspedagogik 15
 • Läkare och tandläkare 14
 • Skolgångsbiträde 11
 • Även dessa söktes: direktör för kommuntekniken, teaterchef, informations- och marknadsföringskoordinator, informatiker, förstavårdare på vårdnivå, translator, barnhemsföreståndare, skogsfackman, individuell handledare, trafikregleringschef, koordinator för frivilligarbetet, skoldirektör, barnatillsyningsman, biträdande överläkare, kris- och familjearbetare, landskapsarkitekt, simövervakare.