Nu har fler kommuner chans att delta i Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsförsök. Ministeriet har startat en ny ansökningsomgång för kommunala sysselsättningsförsök, ansökningstiden går ut i juni.

Vid budgetförhandlingarna i i fjol beslöt regeringen om att inleda kommunala sysselsättningsförsök som en första åtgärd för att stärka kommunernas roll i sysselsättningen.

Målet med försöken är att främja att arbetslösa arbetssökande kommer in i arbete eller utbildning på ett effektivare sätt än i nuläget. Syftet är att förbättra möjligheterna särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller har personer med en svag ställning på arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden.

Den faktiska ansökningsomgången för de kommunala sysselsättningsförsöken genomfördes i oktober-november 2019. Utifrån ansökningsomgången fastställdes 90 kommuner för försöken.

Valet av kommuner fick skarp kritik inte minst av kommuner som inte kom med i försöket i första omgången.

Nu startar en kompletterande ansökningsomgång för de kommunala sysselsättningsförsöken. Ansökningstiden för kommunerna löper ut den 26 juni 2020.

De försök som kommer med i den andra ansökningsomgången inleds den 1 mars 2021 och avslutas den 30 juni 2023.

Arbets- och näringsministeriet fastställer de nya försöksområdena i augusti–september.

Mera information om sysselsättningsförsöken och om hur ansökningen går till finns på Arbets- och näringsministeriets hemsidor.