Raseborg och Hangös ansökan om att delta i de kommunala sysselsättningsförsöken fick nej i Arbets- och näringsministeriets gallring.
– Besvikelsen i Raseborg är stor, säger stadsdirektören Ragnar Lundqvist.

Raseborg ansökte om att bli en av försöksregionerna i de kommunala sysselsättningsförsöken tillsammans med grannstaden Hangö.

– Vår region uppfyller gott och väl kriterierna för ett deltagande i försöksverksamheten, anser Lundqvist.

Raseborg-Hangö har över 30 000 invånare och en arbetslöshet på 7,8 procent (oktober 2019). Antalet långtidsarbetslösa i Raseborg uppgår till 375 personer.

– Vi är förundrade över att vi inte blev valda. Vårt behov av sysselsättningsåtgärder är lika stort, om inte större, som i de kommuner som ministeriet har valt ut, säger Lundqvist.

Ragnar Lundqvist, stadsdirektör i Raseborg.

Bland de regioner som Arbets- och näringsministeriet har valt att gå vidare med finns varken Borgå, Kyrkslätt eller Hangö-Raseborg med. Bland de tvåspråkiga orterna som går vidare finns Helsingfors, Esbo och Vanda i huvudstadsregionen samt  Åbo och Karleby.

Stefan Fri, chef för sysselsättningstjänster i Raseborg, delar stadsdirektörens besvikelse.

– Ministeriet har inte behandlat Nyland rättvist. Nu kom bara de stora städerna i huvudstadsregionen med, konstaterar Fri.

Sysselsättningsförsökets idé är att  sammanföra de statliga och kommunala arbetskraftsresurserna.

– Det hade gett oss mer resurser och gjort vårt arbete mindre sårbart, säger Fri.

Raseborgs stad sysselsätter årligen ca 300 långtidsarbetslösa i bland annat stadens träverkstad, återvinningscentralen, ungdomsverkstaden, köksgruppen, fastighetsskötseln med mera.

Intresset för att delta i de kommunala sysselsättningsförsöken har varit stort bland kommunerna. Totalt har över 123 kommuner ansökt om att komma med. Arbets- och näringsministeriet har valt ut 20 grupper av kommuner och samkommuner som nu går vidare i den fortsatta beredningen av sysselsättningsförsöken.