Anställda inom privata sektorn tjänar mer än offentligt anställda – så vida arbetsgivaren inte är staten.

I fjol inledde 74 000 personer sitt första arbetspensionsförsäkrade arbete. Det här är en fjärdedel färre än året innan, meddelar Pensionsskyddscentralen.

Årligen börjar nämligen cirka 100 000 nya personer tjäna in pension. En majoritet av dem är unga som inleder sitt arbetsliv, men inte sedan finanskrisen 2009 har ungas tillträde till arbetsmarknaden varit i en lika djup svacka.

– De ekonomiska kriserna träffar ofta de unga hårt. Även under coronapandemin är det de branscher som sysselsätter de unga som fått lida mycket. På grund av undantagsförhållandena har det också funnits färre chanser till sommararbete, säger utvecklingschef Jari Kannisto från Pensionsskyddscentralen i ett pressmeddelande.

Coronaåret märktes också i pensionsförmånerna för de oavlönade perioderna. I fjol betalades arbetslöshetsförmåner till 860 000 personer, en ökning med 55 procent jämfört med året innan.

Nästan lika många kvinnor som män fick förmåner enligt utkomstskyddet för arbetslösa.

År 2020 var finländarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster i genomsnitt 3 100 euro i månaden. Medianen var 2 800 euro. 

De kommunalt anställda tjänade i genomsnitt 2 700 euro i månaden. Hos anställda inom den privata sektorn var medelinkomsten drygt 3 000 euro. De bästa medelinkomsterna tjänades inom staten, nära 3 600 euro i månaden.  

Den genomsnittliga månadsinkomsten ökade med 1,5 procent från året innan och medianen med 1,9 procent. 

Löneskillnaden mellan könen var oförändrad.  Männens arbetspensionsförsäkrade medelinkomst – 3 500 euro/månad – var 800 euro, alltså nästan en tredjedel, större än kvinnornas (2 700 euro/månad).

Skillnaden är tydlig i alla inkomstgrupper och ökar ju större inkomsterna är.

Männens och kvinnornas medelinkomster var i fjol som högst vid 45–50 års ålder.

Kvinnor når sin högsta inkomstgrupp när månadsinkomsten är drygt 4 500 euro. För män är motsvarande gräns 5 900 euro.

– Corona inverkade på många sätt på samhället, men lönestrukturerna förblev som förut. Även om medelinkomsterna ökade något, förblev löneskillnaden och inkomstfördelningen mellan män och kvinnor på det föregående årets nivå, säger Kannisto.

Lyssna: ”Vi nöjer oss då Finland är jämställt”