Österbottens jämställdhetsgrupps ordförande Ann-Sofi Backgren, SFP:s och Svenska kvinnoförbundets Anita Westerholm och Kommunförbundets Ulf Stenman gästar Torgpodden.

Jämfört med många andra länder så är Finland ett jämställt land, men mycket arbete återstår, säger Anita Westerholm (SFP), stadsstyrelseordförande i Raseborg och ordförande för Svenska kvinnoförbundet, i det senaste avsnittet av Torgpodden.

Också Raseborg måste jobba mera systematiskt med jämställdhetsfrågan och se till att det finns tillräckligt med resurser för att förverkliga stadens jämställdhetsplan, säger Westerholm. Framför allt är det viktigt att följa upp hur den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män omsatts i praktiken. Pandemin har fördröjt den uppföljningen, konstaterar Westerholm.

Nämnda deklaration är aktuell eftersom Larsmo för andra gången röstat ner förslaget att kommunen förbinder sig till den. Ann-Sofi Backgren, avgående ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp, är överraskad över motståndet.

Jämställdhetsgruppens mål var att Österbotten skulle bli det första landskapet där alla kommuner undertecknade deklarationen. I dagsläget har 11 av 14 österbottniska kommuner förbundit sig till deklarationen.

Vi trodde det skulle gå smidigare än så, konstaterar Backgren.

– Larsmo har slagit världsrekord för mig veterligen har ingen kommun vägrat teckna under deklarationen två gånger.

Ulf Stenman, direktör vid den svenska enheten vid Kommunförbundet, säger att det är ett misslyckande bland annat för Kommunförbundet att kommuner inte undertecknar deklarationen.

Lagstiftningen kring jämställdhet är gedigen, konstaterar Stenman, men problemet är att handlingsplaner inte följs upp tillräckligt bra.

– Det visar att jämställdhetsfrågan inte lyfts tillräckligt. Det här är inte en åsiktsfråga och det känns väldigt ”stenålders” att göra den till en sådan.