Kommunförbundets svenska delegation samlades på onsdagen för att diskutera vårdreformen. – Vi väljer att se möjligheterna inte bara problemen. Ju fler goda förslag vi kan presentera desto bättre, säger Ulla-Maj Wideroos, ordförande för den svenska reformgruppen.

Ramarna för vårdreformen har presenterats men mycket är ännu oklart och farhågorna över hur svenskan påverkas är många. Ulla-Maj Wideroos (Sfp), ordförande för Svenska reformgruppen som tillsattes av Kommunförbundet och Folktinget anser att det är bäst att kavla upp ärmarna istället för att vänta och bli passiv.

– Vi måste skissa upp goda förslag själva – ju fler desto bättre. Vårt uppdrag är att hitta lösningar och föra diskussioner som är sakliga och konstruktiva. Service på två språk ska vara verklig, inte bara på papper, säger Wideroos.

På mötet uttrycktes också en oro för att demokratin hamnat i skymundan av vårdfrågorna och att många inte verkar förstått vilka stora förändringar reformen innebär i demokratin som vi känner den idag.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *