Tolv sjukhus ska i framtiden ha jour dygnet runt i Finland. Men hur bestäms vilka? I Österbotten pågår traditionellt en dragkamp mellan Vasa och Seinäjoki. Nu är den aktuell igen. Svenska riksdagsgruppen uttalar sig nu starkt för för Vasa. 

– Vasa centralsjukhus bör vara ett av det tolv sjukhus som i framtiden har full dygnet runt jour. Finland behöver utöver HUCS minst ett sjukhus med fulljour som fungerar på både svenska och finska, säger svenska riksdagsgruppen i ett utlåtande på torsdagen.

Man konstaterar att Vasa centralsjukhus erbjuder vård åt ca 100 000 svenskspråkiga.

– Att landskapet Österbotten med sin stora svenskspråkiga befolkning skulle sakna fullskalig dygnet runt jour är helt oacceptabelt. Behovet att få vård på sitt modersmål försvinner inte. Vi utgår ifrån att regeringen gjort noggranna språkkonsekvensanalyser, säger Svenska gruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Hon säger att det vore helt bakvänt att nedgradera sjukhuset i Finlands mest livs- och konkurrenskraftiga region som genererar inkomster till hela landet.

Riksdagsledamoten och Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand påpekar att Vasaregionen dessutom är en att vårt lands främsta utvecklings- och forskningsmiljöer.

– Vårdreformen får inte minska Vasaregionens och hela Österbottens attraktionskraft. Både nuvarande invånare och de som flyttar hit bör ha tillgång till ett sjukhus med full service, säger Strand.

Antalet tolv sjukhus med full service kom fram i det skede som landskapsmodellen presenterades. Däremot har regeringen inte specificerat vilka de tolv är. Oron är nu stor över att Seinäjoki ska prioriteras framom Vasa. Om så sker kommer den grundlagsenliga rätten till service på svenska säkert att prövas i grundlagsutskottet i riksdagen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *