I många av Valviras och Regionförvaltningsverkens fall har tillsynsärendet avgjorts genom en uppmaning att ordna tillgången till vård så att den motsvarar lagstadgad nivå.

Det förekommer fortfarande stora variationer mellan kommunerna i tillgången till primärvård, och problemen i tillgången till vård orsakar bland annat överbelastningar i jourverksamheten.

Det skriver tillstånds- och tillsynsmyndigheten Valvira i ett pressmeddelande. Under året har Valvira tillsammans med Regionförvaltningsverken fortsatt granska vårdgarantin inom primärvård och specialiserad sjukvård.

Regionförvaltningsverken har under år 2019 inlett över 70 tillsynsärenden som gällt tillgången till primärvård. På Valvira har man under år 2019 bedrivit tillsyn över elva sjukvårdsdistrikt i fråga om tillgången till specialiserad sjukvård.

I många av fallen har tillsynsärendet avgjorts genom en uppmaning att ordna tillgången till vård så att den motsvarar lagstadgad nivå och genom att därefter följa åtgärdernas effekt, står det i pressmeddelandet.

Tillsynsmyndigheterna har också arrangerat ett flertal styrningsmöten, där man tillsammans med sjukvårdsdistrikten och kommunerna har försökt hitta bestående lösningar på problemen.

Det förekommer alltså variationer mellan kommunerna sett till primärvården, men inom den specialiserade sjukvården fungerar vårdgarantin bättre än tidigare, skriver Valvira.

De problem som observerats i tillgången till specialiserad sjukvård gäller typiskt snäva områden och en viss specialitet, till exempel ögonsjukdomar, och orsakas exempelvis av problem i att rekrytera behövlig personal.

Bestämmelserna förutsätter att vård, med beaktande av hur brådskande den är, ska ordnas inom skälig tid, dock senast inom de maximala tidsfrister som anges i lagen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *