Valfriheten får inte öka ojämlikheten

Kommunerna kommer att ha en begränsad roll i produktionen av social- och hälsovård efter reformen.
Kommunerna kommer att ha en begränsad roll i produktionen av social- och hälsovård efter reformen.
17.3.2016

Valfriheten i vården är en bra sak, men problemet är att tillgången på vård varierar, anser Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio.

– Ett stort problem är att det inte finns service i samma utsträckning överallt i landet. Människors utgångsläge är redan nu mycket ojämlikt, konstaterade Tainio i Åbo på torsdagen.

Enligt Tainio bör målet vara att det nya systemet med valfrihet ska stödja småföretagare i landskapen.

– Skillnaderna mellan de tjänster som erbjuds i  regionerna får inte växa, underströk Tainio.

Tainio talade under Egentliga Finlands kommundag i Åbo.

2016-03-tainio-mindre– Exempelvis i Sverige har marknaden koncentrerat sig till stora internationella företag som har fört vinsterna de gjort med skattebetalarnas pengar till skatteparadis utomlands. Ett sådant system vill vi inte ha i Finland.

Tainio påpekade att det tar tid att införa valfrihet i praktiken. Problemet är att vi samtidigt genomför många förändringar i ett system som berör alla medborgare.

– Vi har inte råd att låta systemet vara overksamt ens temporärt. Håller vi kanske på att ta oss vatten över huvudet, undrade Tainio.

Utredningsgruppen under ledning av professor Mats Brommels publicerade sin delrapport om klienternas valfrihet i tisdags.

– En förenkling av systemet är en välkommen åtgärd. Förhoppningsvis slipper vi nu den så kallade deloptimeringen, där man på ett oändamålsenligt sätt bollar patienten från ett ställe till ett annat bara för att flytta kostnaderna till en annan aktör.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här