Riksdagens social- och hälsovårdsutskott blev i går kväll klart med sin modell för vårdreformen. I stället för två förvaltningsnivåer blir det bara en med 19 samkommuner.

– Vi  har nu försökt svara på det som grundlagsutskottet påpekade om medborgarinflytande och finansieringsmodellen. Men eftersom det här är ett förslag som ännu är på hälft så är innehållet inte offentligt, säger utskottsmedlemmen Ulla-Maj Wideroos (SFP) till Kommuntorget.

Det som åtminstone är klart är att de fem stora social- och hälsovårdsområdena slopas. Nu utgår man i stället från en förvaltningsnivå med 19 samkommuner, det vill säga produktionsområdena i det tidigare förslaget.

– De här kommer nu att kallas för social- och hälsovårdområden, säger Wideroos.

Social- och hälsovårdsutskottets förslag har nu gått vidare till grundlagsutskottet, som enligt Kuntalehti kommer att inleda sin behandling i dag . Grundlagsutskottets utlåtande borde komma senast under nästa vecka eftersom social- och hälsovårdsutskottet ska ha sitt eget betänkande klart den 6 mars. I riksdagen måste reformen behandlas senast den 14 mars om den ska hinna godkännas under nuvarande mandatperiod.

Tror du att den här modellen kommer att kunna förverkligas?

– Det är nog jättesvårt att veta. Det kan bara grundlagsutskottet säga.

Riksdagens grundlagsutskott ratade det ursprungliga lagförslaget till social- och hälsovårdsreform förra veckan. Social- och hälsovårdsutskottet har sedan dess jobbat på att lösa grundlagsproblemen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *