Hälsovårdspersonal inom både den offentliga och privata sektorn har hög motivation i sitt arbete. Det visar en ny undersökning av Kommunsektorns utvecklingsstiftelse (KAKS).

Motivationen att ge service är högst hos kvinnor, arbetstagare som tillhör de äldre årskullarna och som jobbar inom den offentliga sektorn, liksom anställda som sympatiserar med Vänsterförbundet.

Hög lön och hög motivation att ge service har sällan ett samband. De som var mest motiverade hade i allmänhet en aningen lägre lön än de övriga.

Undersökningen baserar sig på svar från cirka 4 000 medlemmar i Finlands läkarförbund, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super samt social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *