Det blir sannolikt samkommuner som får ansvar för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna i framtiden. Det säger emeritusprofessorn Martti Kekomäki till Turun Sanomat.

Kekomäki menar att tiden är för knapp för att bygga upp en landskapsbaserad modell med beskattningsrätt och folkvalda representanter. Modellen skulle i så fall vara klar först 2020.

Kekomäki hör till Centerns partiordförande Juha Sipiläs närmaste rådgivare i social- och hälsovårdsfrågor. Han var också den som låg bakom idén med samkommuner på två nivåer, en modell som i vintras fick tummen ner av riksdagens grundlagsutskott.

Grundlagsutskottet lyfte då fram tre möjliga modeller för social- och hälsovårdsreformen: samkommuner på en förvaltningsnivå, en landskapsbaserad modell eller att ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna överförs på staten. Den sistnämnda modellen fanns inte listad när Sipilä inledde regeringssonderingarna.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *