Efter att Vanda stad börjat erbjuda kvinnor långtidsverkande preventivmedel minskade antalet abortremisser klart.

Kommunerna har vaknat långsamt till rekommendationen att erbjuda invånare gratis preventivmedel. Det säger Frida Gyllenberg, läkare vid Vanda stad.

Som läkare vid Vandas familjeplaneringsrådgivning har Gyllenberg inte bara sett effekterna av att staden för sex år sedan beslöt att erbjuda kvinnor gratis långtidsverkande preventivmedel, det vill säga spiraler och kapslar. Hon har också forskat i dessa effekter.

– Bland 20–24-åringar minskade antalet aborter med 14 procent och hos 15–19-åringar med 36 procent åren efter att gratisutdelningen startade. Det var startskottet för min forskning, som visar att nedgången är sann och inte bara en tillfällighet.

Gyllenbergs slutsats är att långtidsverkande preventivmedel är en effektiv metoden för att undvika oönskade graviditeter, när dessa erbjuds i samband med en fungerande preventionsrådgivning.

Effektiva metoder kan dessutom leda till ett mer avslappnat och bättre sexliv, säger Gyllenberg. Skulle man ta med kondomer så inkluderar man sannolikt annat än heterosex och hindrar spridandet av könssjukdomar.

Ojämlik situation

Gyllenberg efterlyser en helhetslösning för sexual- och familjerådgivningen, och att kommunernas ansvar i frågan följs upp.

Som läget nu är råder ojämlikhet mellan kommunerna. Av landets 311 kommuner delar ett 60-tal ur gratis preventivmedel och olika principer gäller i olika kommuner, också inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Fram till för några månader sedan fick till exempel kvinnor i Esbo inte de långtidsverkande preventivmedel som kvinnor i grannkommunen Vanda fick.

Gyllenberg säger att kvinnor som valt abort sällan vill göra det på nytt. När en läkare vill hjälpa till att förhindra det känns det frustrerande att enbart kunna erbjuda mindre effektiva preventivmedel, medveten om att rådgivningen i grannkommunen fungerar bättre.

Därför är hon glad över att finns en skrivelse i regeringsprogrammet om att ett nationellt testprogram för kvinnor under 25 ska genomföras, även om det är öppet hur programmet ska verkställas och med vilka preventivmedel.

Resultatet av tisdagens budgetria blev att 10 miljoner euro ska vikas för det här testprogrammet åren 2021-2022.

Det finns också en ekonomisk nytta av att erbjuda långtidsverkande preventivmedel till kvinnor. Om man jämför kostnaderna för en p-stav och för vad Vanda stad betalar för en abort så kan den ekonomiska fördelen inte förnekas, säger Gyllenberg, även om hon betonar att andra faktorer – psykiskt välbefinnande och hälsa till exempel – är minst lika viktiga.

Lyssna på Torgpodden här

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *