Valfriheten i vården riskerar öka vårdkostnaderna och försämra klienternas likabehandling, varnar Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio.

– Valfriheten är värd att stödjas som princip, men den kan utgöra ett hot för uppfyllandet av reformens mål. Risker som valfriheten medför är ökade kostnader, urholkning av den klientorienterade integrationen och likabehandlingen. Det finns också en risk för att klienterna styrs utgående från serviceproducenternas intressen, sade Tainio på konferensen för kommunernas social- och hälsovårdsledning i Helsingfors på onsdagen.

Kommunförbundet förbereder som bäst ett stödmaterial som kommunerna kan använda i sina utlåtanden om regeringens lagpaket om valfrihet. Utlåtandena ska lämnas in senast den 28 mars 2017.

– Tjänsterna blir bättre när man konkurrerar med kvalitet, det finns forskning som visar det. I regioner där invånarunderlaget möjliggör en fungerande marknad bidrar valfriheten till en kundorienterad verksamhet, och specialiserade serviceproducenter ger bättre tjänster. Marknader uppstår ändå inte överallt och alla har inte heller förmåga att utnyttja valfriheten i sitt eget intresse, sade Hanna Tainio.

Kommunerna bör ha möjlighet att i sina egna bolag producera tjänster som omfattas av valfrihet, understryker Tainio.

Samarbetet mellan kommun och landskap viktigt

Tainio betonar vikten av samarbete mellan kommunerna och de nya landskapen i verksamhetens många knutpunkter. Det viktiga är att identifiera de gemensamma invånarnas behov.

I Kommunförbundets utvecklingsinitiativ konstateras att det förhandlingsförfarande mellan kommuner och landskap som föreslås i utkastet till landskapslag är otillräckligt. Lagutkastet nämner en förhandling per fullmäktigeperiod.

Det behövs en planering på kortare sikt som utgår från lokala behov.  Eventuellt behövs det också särskilda kommunombud som skulle ansvara för att samarbetet mellan landskapen och kommunerna fungerar.

Kommunförbundet kommer att arrangera ett seminarium om kontaktytorna mellan kommuner och landskap den 30 mars 2017. Seminariet utgör en del av Kommunförbundets förändringsstöd för kommunerna, samkommunerna och de framtida landskapen.

– En alltför strikt gräns mellan kommunens och landskapets administrativa befogenheter kan i värsta fall leda till luckor i servicen eller till överlappningar, sade Tainio.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *