Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio kritiserar regeringens planer på att begränsa kommunernas rätt att sluta vårdavtal med privata bolag och att göra vårdinvesteringar. Men hon säger att kommuner som inte skrivit in tillbörliga villkor för uppsägning själva kan få bära risken.

– Alla avtal som gjorts kan inte dras över en kam.  Endast en del av avtalen och investeringarna som kommunerna gjort i vården är problematiska, säger Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio.  Taino talade vid ett seminarium i Forssa på onsdagen.

Den temporära lag som regeringen nu bereder skulle  sätta stopp för kommuners- och samkommuners möjlighet att agera inom vårdsektorn. I utkastet till lagförslag begränsas kommunernas rörelsefrihet till investeringar som understiger fem miljoner euro.

– Gränsen är alldeles för låg, säger Hanna Tainio.

Taino säger att Kommunförbundet ställer sig kritiskt till lagutkastet också för att det begränsar kommunernas självstyre och för att den modell man förslår skulle leda till undantagsförfaranden.

– Det i sin tur skulle betyda mera byråkrati, säger Tainio.

Kommunförbundet har ansett att långa tidsbestämda avtal om utlokalisering och upphandling är besvärliga om de inte innehåller en klausul med möjligheten att senare säga upp avtal som inte passar in i den helhet som landskapen bygger upp.

– Till avtalsproceduren hör alltid uppsägningsvillkor och kommunerna bör inte göra arrangemang som de inte själva har juridiskt och ekonomiskt ansvar för, påpekar Tainio.

Som ett alternativ till lagutkastet ser hon att lagstiftningen kring landskapsreformen inte automatiskt skulle skydda en viss typ av avtal och överföra dem på landskapets ansvar. En dylik modell skulle betyda att en kommun som inte skrivit in tillbörliga villkor för uppsägning själv skulle bära risken.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *