Rätten till vård på finska och svenska tryggas i lag. Det lovade familje- och omsorgsminister Juha Rehula SFP-gruppens ordförande Anna-Maja Henriksson under riksdagens frågetimme i torsdags.

– Jag tar Rehulas svar som ett löfte. Min tolkning är att de språkliga rättigheterna är tryggade i den lag som ska reglera valfriheten i social- och hälsovården. Rätten till service på finska och svenska skrivs in i paragrafform i vårdlagen, säger Henriksson.

Henrikssons bedömning är att de språkliga rättigheterna kommer att ingå också i anordnarlagen för social- och hälsovården.

Det betyder att rätten till service på finska och svenska inte bara gäller den offentliga sektorn utan också de privata vårdbolag som ingår i valfriheten i vården.

Den expertgrupp som i tisdags presenterade sitt förslag till hur valfriheten i vården ska se ut föreslår bland annat att patienterna själva får välja vilken social- och hälsovårdscentral de vill tillhöra. Vårdcentralerna kan upprätthållas antingen av den offenliga, privata sektorn eller tredje sektorn. Expertgruppen föreslog också att vårdcentralerna ska få rätt att använda sig av mindre privata underleverantörer.

Det har varit oklart om de privata vårdaktörernas skyldighet att ge service på finska och svenska kommer att skrivas in i lagen om valfriheten i vården.

Minister Rehulas svar till Henriksson under riksdagens frågetimme var dock entydigt.

Så här svarade Rehula: ”Den här saken kan och vågar jag lova: de (red.anm. läs skyldigheterna/rättigheterna) skrivs in.”  (På finska: ”Kun kysyitte, kírjataanko lakiin sekä suomen että ruotsin kielellä, niin tämän asian pystyn ja uskallan luvata: kyllä kirjataan.”)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *