-Kärnfrågan är hur servicen på modersmålet ska garanteras i framtiden. Grundlagen och språklagen kommer inte att räcka till. Vi kommer att behöva specialstadganden för den språkliga minoriteten i de nya självstyrande områdena, säger Ulla-Maj Wideroos.

Hon leder Svenska Reformgruppen som är en referensgrupp för det svenska i vård och regionreformen. Det är Kommunförbundets svenska enhet och Folktinget som tagit initiativ till att samla aktörer från bland annat  sjukvårdsdistrikt, kommuner, partier och ministerier för att samarbeta kring den stora reform som kommer. Gruppen hade sitt första möte på tisdagen.

-Välkomna till Kommunernas hus. Detta är ett historiskt möte där vi träffas över förvaltnings och partigränser för att tillsammans se på de svenska frågorna.  Vi vinner alla på att samarbete och byta åsikter, sade svenska direktören Kristina Wikberg.

Reformgruppen är inte ett organ för beslutsfattande, var och en av medlemmarna tar med sig informationen och diskussionen till sin respektive organisation. På det sättet räknar man med en win-win situation för den språkliga minoriteten.

Folktingssekreteraren  Markus Österlund säger att de viktiga frågorna nu är vilken områdesindelningen blir och hur man där tryggar service för språkminoriteten på dess modersmål.

-Ju större områden desto svårare blir det för den svenskspråkiga befolkningen att få service på sitt modersmål och möjlighet att påverka besluten, säger Österlund.

Enligt Wideroos råder ingen tvekan om att reformen kommer.

-Nu har regeringen inte råd att misslyckas. Reformen kommer med buller och bång och det handlar inte om små saker.

Då regeringen gett sitt förslag till antal vårdområden  går de på remiss. Wideroos påpekar hur viktig remissrundan är.

-Det är också viktigt att ge utlåtanden, de läses nog och har man bra idéer så har man möjligheter att påverka, säger Wideroos.

Nästa möte planerar gruppen att hålla i början av december.

Svenska reformgruppen, täcker hela Svenskfinland

Här är personerna som kallats till Svenska Reformgruppen, vid behov kallas ytterligare medlemmar.

Ordförande i referensgruppen:

 • Ulla-Maj Wideroos, tidigare minister och riksdagsledamot, SFP

 

 • Sjukvårdsdistrikt
  • Sune Lang, chefsläkare,  Västra Nylands sjukhus
  • Mona Rönnholm, ekonomichef, Åbolands sjukhus, föredragande för nämnden för den språkliga minoriteten i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
  • Göran Honga, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt
  • Sakari Telimaa, chefsöverläkare Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt
 • Södra Finland
  • Mikael Grannas, kommundirektör, Sibbo
 • Åbo och Åboland
  • Terhi Vörlund-Wallenius, hälsocentralläkare, Åbo
  • Patrik Nygrén, stadsdirektör, Pargas
 • Österbotten
  • Alice Backstöm, socialchef, Korsholm
  • Mats Brandt, kommundirektör, Malax
  • Carola Lindén, chef för socialomsorgen, Jakobstad
  • Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamot, SFP
  • Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo
 • Viveca Arrhenius, socialråd, Social- och hälsovårdsministeriet
 • Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, Justitieministeriet
 • Hanna Tainio, vice VD, Kommunförbundet
 • Markus Österlund, Folktinget
 • Kristina Wikberg, Kommunförbundet

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *