Utvärderingen av testet av valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna ät nu klart.

Synpunkter på valfrihet och kundvärde har utretts i en studie av Tammerfors universitet med utgångspunkt i internationell forskningslitteratur, en nationell enkätundersökning och det försök med servicesedlar som initierades av Juha Sipiläs regering.

Försöket med servicesedlar inleddes 2017 och avslutas i oktober 2019. Det finansierades av Social- och hälsovårdsministeriet och genomfördes i tio områden runt om i Finland.

Enligt den färska studien upplever kunderna att det är viktigt med valfrihet, oberoende av om de själva utnyttjar möjligheten att välja tjänsteproducent eller inte. Kunderna uppskattar anpassad vård och litar på den offentliga hälso- och sjukvården.

Försöket med valfrihet har gett information som kan användas för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna och servicesystemet i en mer kundorienterad riktning och så att de producerar kundvärde, skriver Social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

– Särskilt viktigt är det att försöket har gett praktisk information om tillgodoseendet av valfrihet såväl ur kundernas som ur tjänsteproducenternas och tjänsteanordnarnas synvinkel.

Tillgång till läkare avgörande

De viktigaste orsakerna till att kunderna inom ramen för försöket bytte tjänsteproducent var tillgången till läkartider och verksamhetsställets läge.

Försöket skapade också ny efterfrågan i och med att 20–25 procent av dem som bytte till en privat tjänsteproducent tidigare i huvudsak hade anlitat företagshälsovården, och 20–25 procent hade betalat själv för en privat tjänsteproducents tjänster.

Å andra sidan minskade antalet jourremisser till följd av det större utbudet.

Försöket med valfrihet bidrog till ett ökat samarbete mellan olika aktörer och ett tätare multiprofessionellt samarbete. De tjänsteproducenter som deltog i försöket var verksamma inom den offentliga servicen, och det förekom inga överslag och ingen suboptimering.

Under de senaste åren har kundens möjlighet att välja producent av social- och hälsotjänster börjat ses som en betydande faktor när det gäller att utveckla kundorienteringen inom hälso- och sjukvården och tjänsternas verkningsfullhet.

Läs också: Försök med servicesedlar ska ge information om valfriheten

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *