Social- och hälsovårdscheferna stöder kundsedlar och bredare axlar i vårdreformen, visar förhandsresultaten till Finlands social och hälsa SOSTEs undersökning Socialbarometern.

Ledarna inom de nationella social- och hälsovårdsorganisationerna stöder en reform med landskap, mångsidigare tjänsteproduktion, kundsedlar och personlig budget. Samtidigt tycker endast en tredjedel att social- och hälsovårdsreformen är bra som helhet.

– Alla vet att det behövs en social- och hälsovårdsreform. För att trygga att beredningen av reformen går vidare kunde man plocka ut de delar som det finns en bred enhällighet om och som också social- och hälsovårdscheferna understöder, säger Anne Knaapi, biträdande generalsekreterare på SOSTE.

Bredare axlar och kundsedlar får stöd

Enligt undersökningen anser 58 procent av social- och hälsovårdscheferna att det är en bra lösning att flytta över tjänsterna på landskapen. Oberoende av vad som händer med lagarna i riksdagen är det sannolikt att vi går mot en vårdmodell med bredare axlar, konstaterar de.

Majoriteten av social- och hälsovårdscheferna svarade att de understöder kundsedlar i hälsovården (74 procent) och i socialvården (68 procent). 68 procent tyckte även att det är bra att tjänsteproduktionen blir mångsidigare.

– Det hetaste ämnet politiskt är valfriheten, som kunde lösas under nästa regeringsperiod så att valfriheten gradvis utökas genom att ta i bruk kundsedlar. Till exempel gällande serviceboende och personlig budget, säger Ulla Kiuru på SOSTE.

De kommande samarbetsområdena för social- och hälsovården kunde ha en bred frihet att bedöma hur kundsedlarna används, föreslår Kiuru.

För mycket på hälft och för lite tid

Socialbarometerns förhandsresultat säger också att de ursprungliga målsättningarna för reformen inte kommer att uppnås. Majoriteten av social- och hälsovårdscheferna tror inte att vårdreformen kommer att kontrollera kostnaderna, integrera tjänsterna eller göra tjänsterna mera tillgängliga för alla människor.

– På basis av undersökningen borde de goda bitarna av det nuvarande lagpaketet räddas och fortsätta lösas under nästa regeringsperiod. Politikerna har nu skäl att tänka på finländarnas väl, säger Knaapi.

Socialbarometern utfördes via webbenkät med 882 respondenter. Av dem var 94 social- och hälsovårdschefer i kommuner, samkommuner eller hälsovårdsdistrikt. Undersökningen utfördes i januari och februari 2019.

Socialbarometern publiceras i sin helhet i oktober 2019.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *