– Att utbilda fler socialarbetare löser inte problem inom barnskyddet ifall vi inte får socialarbetarna att stanna på arbetsmarknaden, säger Mirjam Kalland, angående Kommunförbundets barnskyddsundersökning.

Situationen inom barnskyddet i Finland har blivit sämre, visar en enkät som Kommunförbundet har gjort. Det råder t.ex. brist på personal inom hela landet och efter att behörighetskraven skärpts upplever flera kommuner att de för tillfället helt saknar nödvändiga vikarieresurser eller att resurserna är otillräckliga.

Mirjam Kalland, rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan och ordförande för Mannerheims barnskyddsförbund är inte förvånad.

– Arbetsbördan för socialarbetare inom barnskyddet är orimlig. En socialarbetare kan ansvara för upp till 130 barn. Det har blivit en ond cirkel, arbetet är omöjligt att utföra, säger Kalland.

Det här leder till att socialarbetarna inte stannar kvar inom barnskyddet.

– Det är frustrerande för socialarbetarna att märka att man inte kan göra sitt jobb så bra som man vill eftersom arbetsmängden är så omänsklig, säger Kalland.

Att utbilda fler socialarbetare är enligt Kalland därför bara en del av lösningen på personalbristen.

– Det är synd för det är en populär och bra utbildning som lockar många studerande i Finland. Nu borde arbetsbilden utvecklats så att socialarbetarna har möjlighet att trivas och göra ett gott arbete.

Reformen möjlighet till bättre villkor

Enligt Kalland är arbetet från början mätt ut så att arbetsbördan blir för tung. I och med den pågående vård- och landskapsreformen finns det möjlighet att rätta till det här.

– Jag hoppas problemen tas på allvar när man utvecklar reformen, men det krävs att fokus läggs på de här frågorna. Reformen löser inte per automatik några problem, säger Kalland.

För tillfället väntar kommunerna på vård- och landskapsreformen och hankar sig fram så gott det går.  Kalland har ändå några tips som kommunerna kan följa redan idag.

– I alla kommuner där man satsat på det preventiva arbetet och samarbetar med rådgivningen och familjearbetarna har kostnaderna för barnskyddet minskat. Ju mer man satsar på att ingripa tidigt desto mindre blir trycket på det tyngre barnskyddsarbetet.

Kalland tycker också kommunerna ska utnyttja och samarbeta med tredje sektorn då det finns möjlighet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *