-Jag förstår oron för den svenska servicen. Det är guld värt att nu få hjälp och ideér om hur vi ska ordna vården i framtiden. Vi måste kunna se reformen ur den enskilda individens synvinkel. Det säger Sinikka Salo som fått den tunga posten som Förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen.

Sinikka Salo besökte i torsdags den svenska Reformgrupp som samlar aktörer över parti och regiongränser.

Ett av de viktigaste kraven har varit att den svenska servicen specifikt ska nämnas på paragrafnivå, till exempel i lagen om anordnande av social- och hälsovård. Reformgruppen har också påtalat vikten av minoritetsnämnder med beslutsrätt.

Några klara löften ville dock inte Salo göra i torsdags. Hon tackade och tog emot alla de råd reformgruppen kom med.

Många bitar i rörelse

2016-04-sinikka-salo-valtioneuvostoDå beredningen görs måste  vi utgå från att tjänstemännen följer grundlagen. Men det finns tid att reagera och göra ändringar om man upptäcker brister, sade Salo. Hon poängterade att många delar av den stora reformen ännu är i rörelse.

I svenska Österbotten är man nu mycket orolig över Vasa centralsjukhus framtid. Om Seinäjoki drar det längre strået som fulljoursjukhus är det få som litar på att den svenska servicen sköts.

Många olika rykten florerar och oroar i Svenskbygderna. Men att social- och hälsovården anordnas av landskapen betyder inte att tjänsterna måste produceras på landskapsnivå.

– Anordnare och producent är olika saker, påpekade Salo.

Förändringsledaren ska ännu höra olika specialgrupper, också de som jobbar för svensk service, medan lagberedningen pågår. Hit hör också ”minoriteten i minoriteten” det vill säga Kårkulla.

Nästan direkt från Kosovo

I februari avslutade Sinikka Salo sitt år inom THL:s rättsmedicinska projekt i Kosovo. Det blev att nästan direkt ta itu med vårdreformen då hon kom hem.

–  Vi står inför en stor reform men nu lönar det sig inte att begrunda det. Nu måste frågorna lösas i tur och ordning, säger Salo.

Hon utsågs till förändringsledare samma dag som hennes tjänst som biträdande stadsdirektör för social- och hälsovården i Uleåborg upphörde.

Uleåborg har förändrat sin ledningsorganisation och beslöt sig för att avsluta tjänsterna som biträdande stadsdirektör. Om hon stannat kvar hade Salos jobb i fortsättningen varit att som direktör bygga framtidens kommun.

– Nu ser jag hur den nya kommunen byggs upp ur ett annat perspektiv.

Salo anser att reformen är positiv ur kommunernas synvinkel.

-Energi frias nu för att skapa nya arbetsplatser och att satsa på bildningen. Också friskvården kommer nu att få den ställning den förtjänar i kommunerna, säger Salo.

Ingen tvekan: reformen kommer

Får vi en vårdreform denna gång? Salo har redan flera gånger fått svara på tvivlande kommundirektörers frågor.

-Det finns en orsak till att de är bekymrade. Kommundirektörerna har ju varit tvungna att jobba med två alternativa modeller då de gjort strategin för sin kommun: med eller utan vårdreformen.

Regeringen har nyligen justerat linjedragningen vad gäller vårdreformen.

-Vårdreformen kommer, det är säkert. Och jag tror att allt kommer att vara i god ordning om fyra år då mitt uppdrag tar slut, säger Salo.

Hon anser att arbetsbilden är klar.

-Jag är en missionär och fungerar som stöd för de som förbereder reformen i regionerna. Jag samarbetar med kommunerna, Kommunförbundet och THL både då det gäller beredningen och förverkligandet.

Salo betonar att personalen ska tas i beaktande under hela arbetet.

-Den stora förändringen ska ske i själva processerna.

Två utrikesuppdrag

Före Kosovo hade Salo ett annat internationellt uppdrag, två år då hon jobbade för samarbetet mellan Finland och Japan.

-Kosovo lärde mig mycket om internationell politik och diplomati. Länderna i Balkan är spelknappar i stormaktspolitiken.

Jobbet lärde också det att förändringsprocesser är långa. Kosovo har en god lagstiftning men att förverkliga målsättningarna vill inte riktigt fungera

– Så är det också hos oss. Förändringar är processer som ska puffas framåt fastän vi inte känner till alla inverkningar. Om vi väntar på den perfekta lagstiftningen och fullständig information om framtiden får vi inte något gjort.

Texten är skriven i samarbete med Kuntalehti.

 

 

 

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *