SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde har beslutit om ordinariemedlemmarna och de personliga ersättarna i välfärdsområdets styrelse och nämnder.

SFP:s fullmäktigegrupp har på sitt möte i söndags kommit överens om en helhet som beaktar könsbalansen, personliga röstetal och regional representation, heter det i partiets pressmeddelande.

Henrik Wickström, kommunstyrelseordförande i Ingå, föreslås bli andra viceordförande i välfärdsområdets styrelse.

Till ordinariemedlemmar i styrelsen föreslås även Veronica Rehn-Kivi (Grankulla) och Johan Lassus (Esbo).

Ersättare i styrelsen blir Torbjörn Ekholm (Hangö), Karin Cederlöf (Esbo) och Ralf Backman (Raseborg).

SFP:s ordförandeskap i nationalspråksnämnden fördelas så, att Nina af Hällström (Esbo) inleder perioden som ordförande och Anita Westerholm (Raseborg) tar över ordförandeskapet till hösten 2023.

Peter Braskén (Raseborg) och Ralf Backman (Raseborg) blir ordinariemedlemmar i nationalspråksnämnden.

Eva-Lena Gästrin (Esbo) blir viceordförande och Ulf Kjerin (Kyrkslätt) ordinariemedlem i revisionsnämnden.

I individsektionen representeras SFP av Marika Törnqvist-Björklund (Raseborg) och i nämnden för service och resurser av Anna Aintila (Kyrkslätt) och Torbjörn Ekholm (Hangö) som ordinariemedlemmar.

Heidi Himmanen (Lojo) och Karl von Smitten (Raseborg) blir ordinariemedlemmar i framtidsnämnden och Merja Laaksonen (Sjundeå) i nämnden för beredskap och säkerhet.

I pressmeddelandet säger Henrik Wickström att han är nöjd med helheten och de platser som SFP fått.

– Med tre representanter i styrelsen och ordförandeskapet i nationalspråksnämnden samt flera poster i de olika nämnderna kan vi garantera att vi får vara med och påverka områdets utveckling. För oss är det viktigt att du får rätt vård i tid på eget modersmål oberoende var du bor i området.

Platsfördelningen godkäns på det första fullmäktigemötet i mars.