En bostadslös kan i fortsättningen söka vård på en privat vårdklinik i främre Tölö. Valfriheten innebär att social- och hälsovården ska ges jämlikt oberoende av social status, säger minister Juha Rehula.

Utredningsgruppen som ger förslag om hur valfriheten inom vården ska byggas upp presenterade i dag en mellanrapport. Rapporten som innehåller fyra olika modeller över valfriheten överräcktes till familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C).

– Under vårdreformsresan har vi under de senaste dagarna kört förbi stationer utan att stanna. Vi borde vara vid ändstationen nu, kommenterar Rehula och syftar på den strama tidtabellen.

I mitten av maj ska utredningsgruppen som leds av professor Mats Brommels lägga fram sitt eget förslag över hur den finländska modellen ska se ut, där socialvården till skillnad från den svenska modellen också integreras med hälsovården. Tidtabellen är knapp eftersom ett utkast till lagförslag om vårdreformen ska ut på remissrunda i mitten av april.

– Jag har ingen egen favorit ännu, det kommer jag inte att ha innan slutet av maj. Det ser bra ut så här långt men vi kommer att ha flera sömnlösa nätter framför oss, säger Rehula och erkänner att han inte ännu hunnit bekanta sig närmare med rapporten.

Den slutliga modellen kommer enligt Brommels troligen att vara en blandning av förslagen.

Samma summa oavsett vårdproducent

Valfriheten och finansieringen ska gå hand i hand så att principen om att pengen följer patienten förverkligas.

– Klientavgiften ska vara densamma oavsett var du söker vård. Någon självrisk uppkommer alltså inte, förtydligar Brommels.

För de som inte har råd att betala kommer samhället också i fortsättningen att se till att de får vård, bedyrar Rehula. Han poängterar också att de som inte själva kan välja var de vill söka vård kommer att tas i beaktande. I rapporten talas om ”case managers” som fungerar som rådgivare för specialklienter.

Både Rehula och Brommels hoppas att utredningsgruppens förslag fungerar som ett underlag för en möjligast bred fortsatt diskussion.

Det är alltså ett av förslagen som i maj går vidare och utarbetas till lagförslag. Partierna tvistar ännu om antalet områden. Kommer de att kunna enas om modellen för valfriheten?

– Nog ska det gå, vi har ännu många krökar framför oss. Jag hoppas alla partier kryper fram ur sina hål och säger vad de tycker.

– I början av april träffas vi intressegrupperna för diskussion och analyserar deras åsikter. Men det beslutet görs i sista hand av politiker, säger Brommels.

Läs också:

Läs också: Fyra modeller för valfrihet

Podcast: ”Valfriheten ger bättre service på svenska”

Förslag: Ingen separat Fpa-ersättning på privat vård

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *