Hur ska regeringen garantera svenskspråkig service efter social- och hälsovårdsreformen? 

I en utredning som Justitieministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet låtit utföra ges rekommendationer om hur språklig tillgänglighet kan garanteras i social- och hälsovårdsreformen.

Enligt rekommendationerna ska serviceproducenterna se till att patienter får information kontinuerligt och via flera olika kanaler, samt beakta att patienter har olika bakgrunder och förutsättningar att använda social- och hälsotjänster.

Språklig tillgänglighet ska beaktas redan då tjänsterna planeras, säger utredningen, och därför bör olika minoritetsgrupper ges möjlighet att delta i planeringen, genomförandet och uppföljningen av tjänsterna. 

Språket är en del av tjänstens kvalitet och ofta också en förutsättning för att en person kan utöva sina andra rättigheter.

Personalens språkkunskaper bör uppmärksammas, eftersom tjänster på det egna språket är viktiga för patientsäkerheten. Även praxisen gällande anlitande av tolkar bör få riksomfattande anvisningar.

E-tjänster ska stöda de språkliga rättigheterna

Också e-tjänster ska planeras så att de är tillgängliga för olika målgrupper. De elektroniska systemen, såsom patientdatasystemen, ska stöda produktionen, uppföljningen och utvärderingen av språkliga tjänster.

I e-tjänster ska man även beakta möjligheten att utnyttja distanstolkning.

Språklig tillgänglighet
  • Med språklig tillgänglighet avses i utredningen att klienten eller patienten är medveten om tjänsterna, får service, blir förstådd samt förstår vårdanvisningarna och därmed själv kan ta ansvar för sin vård.
  • Läs pressmeddelandet här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *