– Vårdtåget har nått nästa station, deklarerade en nöjd familje- och bastjänstminister Juha Rehula (C).  Han försäkrade att regeringens tidtabell håller: första januari 2019 kommer landskapsreformen att träda i kraft. Aderton landskap ska samarbeta med fem områden för specialsjukvård, finansieringen sker under de första åren via staten.

Landskapen ska sedan göra samarbetsavtal med de fem som har ett universitetssjukhus, det handlar alltså om att  landskapen bör välja antingen Uleåborg, Åbo, Helsingfors, Kuopio eller Tammerfors som kumpaner för specialsjukvården.

Minister Rehula poängterade att statens styrning ska vara hård. Man kommer, till exempel, att ta itu med eventuell  kapprustning inom vården.

– Under denna regeringsperiod kommer inte någon lag om landskapsskatt att ges till riksdagen, sade Rehula.

Kårkullabeslut väntar

Ministrarna sköt upp frågan om konsekvensbedömning för svenskans ställning och samkommunen Kårkullas framtid. Rehula hänvisade till Finlands lagstiftning och hur det går med Kårkulla måste vi se på i ett senare skede.

En stor fråga för reformgruppen har varit valfriheten. Nu talar man en beställar – producent modell som inte är klar i detalj. Rehula sade i onsdags att man inväntar professor Mats Brommels slutrapport.  Utredargruppen fortsätter sitt arbete. Då modellen är klar vidtar juridiken, en lag om valfrihet ska skrivas.

– Vi måste vänta och ha tålamod ännu några veckor. De fyra modellerna i Brommels mellanrapport har alla element som vi kan använda. Vi siktar nu på en genomskinlig modell som klart skiljer på beställaren och producenten, sade minister Rehula.

Bolag är också offentliga aktörer

– Även offentliga sektorn måste kunna bolagisera, det handlar inte om privatisering, bolagen är fortfarande offentliga aktörer, sade inrikesminister Petteri Orpo (Saml)

– Ansvaret och pengarna kommer att finnas hos beställaren, det vill säga landskapet som besluter om villkoren och har helhetsansvar, sade inrikesminister Orpo.

Landskapet bestämmer vem som får tillstånd att anordna vård enligt speciella kriterier om bland annat kvalitet. Tanken är att vi får en modell med flera producenter inom offentliga- tredje- och privata sektorn.

Orpo ville också lugna personalen med att man kommer att ta hand om var och en som jobbar inom social- och hälsovården.

– Snarast kommer vi att behöva mera arbetskraft, sade ministern till de som är bekymrade över att arbetsgivaren blir landskapet om några år.

Sannfinländarna har enligt uppgift trampat på bromsen vad gäller valfriheten.

– Om någon tänkt att Sannfinländarna är mot valfrihet stämmer det inte. Men vi vill ha reglerna och riskerna klara, sade social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä.

Hon var mycket positiv inför regeringens möjligheter att fortsätta med reformarbetet.

Inrikesminister Orpo tackade också för gott samarbete och försäkrade att besluten nu vilar på en fast grund. Orpo använde sig av Rehulas metafor om vårdreformen som ett tåg.

– I lokomotivet finns klienten, vi har gjort hela reformen med individen i huvudrollen. De linjedragningar vi presenterar nu betyder att vi gör en modern social och hälsovårdsreform för Finland.

Reformgruppen som parallellt med ramförhandlingarna kom överens om riktlinjerna för vårdreformen består av familje och grundtjänstminister Juha Rehula (C), Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C), social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannf) samt inrikesminister Petteri Orpo (Saml), försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) samt utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka (Sannf).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *