Regeringens förslag om att inte inkludera Vasa centralsjukhus bland de tolv fulljoursjukhusen fick många att se rött. Kommuntorget har samlat reaktioner från Svenskfinland.

– Vasa centralsjukhus verksamhet är fullständigt svenskspråkig och sjukhuset har redan nu en fungerande fullskalig jourverksamhet. Det är ogenomtänkt att dra in på den och fullständigt orealistiskt att tro att man kan bygga upp en fungerande tvåspråkighet i Seinäjoki, säger Folktingsordförande Thomas Blomqvist i Folktingets pressmeddelande.

– Ministeriets förslag medför att svenskspråkiga österbottningars möjlighet att få service på eget språk försämras avsevärt. Speciellt i akuta situationer, såsom i samband med förlossningar och olyckor, är det ytterst viktigt att få kommunicera på eget språk, säger Folktingets sekreterare Markus Österlund i pressmeddelandet.

– Det är ett politiskt beslut. Statsministerpartiet har stort stöd i Seinäjokiregionen och uppenbarligen har intresset som finns för Vasaregionen inom Samlingspartiet och Sannfinländarna inte räckt till, säger Ulla-Maj Wideroos, tidigare riksdagsledamot och ordförande för den svenska reformgruppen, till Vasabladet.

– Regeringen struntar i de grundlagstryggande språkliga rättigheterna och slår sönder fungerande tvåspråkig verksamhet.  Vasa måste behålla sin jourverksamhet för att trygga de språkliga grundrättigheterna, skriver Viktor Kock, ordförande för Finlandssvenska socialdemokrater i ett pressmeddelande.

– Det är fullständigt förkastligt att Vasa centralsjukhus som erbjuder vård åt cirka 100 000 svenskspråkiga inte skulle ha fullskalig jour dygnet runt. Den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten bör ha rätt att få service på sitt modersmål även i framtiden, säger Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppens ordförande, i ett pressmeddelande.

– Beslutet att inte ge Vasa centralsjukhus fullständig jour är av symbolisk betydelse för Svenskfinland, förutom att det är ett väldigt konkret bakslag för svenska Österbotten. Seinäjoki är en finsk stad och det är orealistiskt att tro att sjukhuset där kan fungera tvåspråkigt, skriver Susanna Ginman i HBL:s ledare igår.

– Det märks att SFP inte är med i regeringen. Dagens beslut är åter en tråkig påminnelse om detta, säger SFP:s ordförande Carl Haglund.

– Nu ska vi inte ge upp, utan kavlar upp ärmarna och vässar till de sakliga goda argumenten för att förslaget ändras och Vasa centralsjukhus fortfarande ska behållas som ett fulljoursjukhus, skriver SFP:s kretsordförande Sven Jerkku och viceordförande Mathias Skytte i Vasabladet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *